Kansli

Kansli

Sekretariat

Anders Turesson
Telefon: 08-405 20 95
Mobiltelefon: 070-622 00 78
E-post: anders.turesson@regeringskansliet.se

Postadress
Miljöforskningsberedningen
Jo 1968:A
Kv. Röda Bodarna
103 33 Stockholm