Jo 1968:A Vetenskapligt råd för hållbar utveckling

  • Ledamöter
  • Seminarier
  • Yttranden och rapporter
  • Jo 1968:A Vetenskapligt råd för hållbar utveckling

    Jo 1968:A Vetenskapligt råd för hållbar utveckling

    Regeringen har i juli 2015 inrättat ett Vetenskapligt råd för hållbar utveckling . Rådet ska vara en arena för dialog mellan regeringen och vetenskapssamhället och ska bidra med underlag till regeringens arbete med långsiktiga och strategiska hållbarhetsrelaterade frågor. I rådet ingår en panel av framstående forskare som representerar olika multidisciplinära och tvärsektoriella angreppssätt.

    Kommittén är sedan januari 2019 vilande i väntan på nytt uppdrag.