Ledamöter

Ledamöter

Ordförande

Martin Holmgren, generaldirektör Domstolsverket

Ledamöter

Inger Davidson, f.d. riksdagsledamot

Kent Ekeroth, riksdagsledamot

Sanne Eriksson, riksdagsledamot

Krister Hammarbergh, riksdagsledamot

Jon Karlfeldt, partistyrelseledamot

Johan Linander, f.d. riksdagsledamot

Elin Lundgren, riksdagsledamot

Charlotte Nordström, f.d. ordförande i kommunstyrelsen Skara kommun

Johan Pehrson, riksdagsledamot

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledaren i Stockholms läns landsting, tillika ledamoten i regionpolisråd Stockholm

Torkild Strandberg, kommunstyrelsen ordförande

Henrik von Sydow, f.d. riksdagsledamot