Ledamöter och sakkunniga

Ledamöter och sakkunniga

Ordförande

Anders Eka (justitieråd)

Ledamöter

Bo Broman (riksdagsledamot)

Hans Ekström  (riksdagsledamot)

Karin Enström (riksdagsledamot)

Camilla Hansén (riksdagsledamot)

Gustaf Lantz  (riksdagsledamot)

Cecilia Malmström (fd. EU kommissionär)

Linda Modig (riksdagsledamot)

Azadeh Rojhan Gustafsson (riksdagsledamot)

Tuve Skånberg,  (riksdagsledamot)

Gunnar Strömmer (partisekreterare)

Mia Sydow Mölleby (riksdagsledamot)

Per Söderlund  (riksdagsledamot)

Sakkunniga

Tove Axelsson (kansliråd)

Johan Hirschfeldt (f.d. hovrättspresident)

Emma Pleiner (ämnesråd)