Kontakta oss

Kontakta oss

Utredningen tar gärna del av synpunkter och inspel genom e-post till utredningens funktionsbrevlåda:

ju.lage.och.kvalitet@regeringskansliet.se

Observera att olika typer av post/kommunikation till utredningen är allmänna handlingar. För mer information om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar vänligen se: http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/offentlighetsprincipen/