Sakkunnig- och expertgrupp

Sakkunnig- och expertgrupp

Helen Ekstam, departementssekreterare, Finansdepartementet

Philip Fridborn Kempe, kansliråd, Finansdepartementet

Joakim Lindqvist, rättssakkunnig,  Justitiedepartementet

Nathalie Brard, chef hyresmarknad, Fastighetsägarna Sverige

Margareta Björkvald, förhandlingsansvarig, Hyresgästföreningen

Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta

Assar Lindén, jurist, Boverket

Erika P Björkdahl, docent, Uppsala universitet

Hans Lind, professor, KTH

Maria Pleiborn, bostadsmarknadsexpert, WSP