Uppdraget

Uppdraget

Enligt en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna (januariavtalet), ska hyreslägenheters läge och kvalitet få ett större genomslag i hyressättningen. En kommitté i form av en kommission får därför i uppdrag att:

• kartlägga och analysera hur bostädernas läge och kvalitet beaktas relativt andra faktorer i hyressättningen, och

• föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) kommissionen konstaterar att lägesfaktorn och lägenheternas kvalitet inte beaktas i tillräcklig utsträckning.

Kommissionen består av; Sophia Mattsson Linnala (ordförande), Tor Borg (ledamot), Carl-Olof Nilsson Öhnell (ledamot),  Emil Andersson (utredningssekreterare) och Jonas Hammarlund (utredningssekreterare).

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.