Ju 2022:09 Fastighetsregisterlagsutredningen

Ju 2022:09 Fastighetsregisterlagsutredningen

Välkommen till utredningens hemsida!
Här kan du läsa mer om utredningens uppdrag och arbete.
Du kan också få information om hur du kan komma i kontakt med oss.