Ju 2019:14 Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar

 • Uppdraget
 • Vi som arbetar i utredningen
 • Sakkunnig- och expertgrupp
 • Referensgrupp
 • Aktiviteter
 • Kontakta oss
 • Ju 2019:14 Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar

  Ju 2019:14 Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar

  Välkommen till utredningens hemsida! Här kan du läsa mer om utredningens uppdrag och arbete. Du kan också få information om hur du kan komma i kontakt med oss.

  RK_20FEB13

  Foto: Nils Petter Nilsson