Referensgrupp

Referensgrupp

Referensgruppen kan komma att kompletteras med ytterligare deltagare eftersom besked saknas från ett antal organisationer som erbjudits plats.

Li Melander, Barnombudsmannen

Fredrik Mellqvist, Brottsofferjouren Sverige

Maria Königsson, Brottsoffermyndigheten

Karen Austin, Delegationen mot segregation

Anna Karin Hansen, Ekobrottsmyndigheten

Geir Stakset, En annan sida av Sverige

Rikard Sliverfur, Fastighetsägarna

Mimmi Eriksson Tinghög, Folkhälsomyndigheten

Camila Salazar Atías, Fryshuset

Birgitta Ljung, Idéburna skolors riksförbund

Evelina Skog, Jämställdhetsmyndigheten

Fatou Kahn, Mentor Sverige

Thomas Ahlskog, MTR

Stefan Anering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Marwa Chebil, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Anders Landén, Nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Tina Sahlén, Riksidrottsförbundet

Åsa Kullgren Glemdal, Skatteverket

Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige

Lina Nilsson, Stöldskyddsföreningen

Fredrik Van Kesbeeck Andersson, Svensk Försäkring

Olof Erixon, Svenskt Näringsliv

Åsa Schelin, Sveriges Allmännytta

Joakim Söderström, Säkerhetsbranschen