Sakkunnig- och expertgrupp

Sakkunnig- och expertgrupp

Anders Persson, kansliråd, Justitiedepartementet

Johannes Evers Gester, departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Cecilia Sköld Kordelius, kansliråd, Socialdepartementet

Marcus Sverdén, kansliråd, Justitiedepartementet

Cecilia von Schéele, departementssekreterare, Finansdepartementet

Håkan Eriksson, kansliråd, Finansdepartementet

Hugo Wester, departementssekreterare, Utbildningsdepartementet

Greta Berg, expert, Sveriges Kommuner och regioner

Maria Elmér, undervisningsråd, Skolverket

Annika Eriksson, utvecklingsdirektör, Statens institutionsstyrelse

Erik Höglund, chef, Socialstyrelsen

Håkan Jarborg Eriksson, polismästare, Polismyndigheten

Fredrik Olausson, t.f. sektionschef, Kriminalvården

Maria Eggertsen Teder, arkitekt, Boverket

Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet

Tor Lundberg, samordnare, Länsstyrelsen Dalarna

Annika Wågsäter, samordnare, Länsstyrelsen Skåne