Expertgrupp

Expertgrupp

Maria Ahlsved (Näringsdepartementet, Hållbar landsbygdsutveckling)

Anders Folkesson (Sveriges kommuner och landsting)

Karolina Gustafson, (Finansdepartementet, Kommunenheten)

Karl Kjäll (Finansdepartementet, Budgetavdelningen)

Matilda Hultgren (Finansdepartementet, Digital förvaltning)

Henrik Källsbo, (Finansdepartementet, Kommunenheten)

Charlotte Werner (Näringsdepartementet, Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik)

Särskilda experter knutna till delbetänkandet om avtalssamverkan

Robin Anderson Boström   (Upphandlingsmyndigheten)

Susanne Ellegård (Finansdepartemetet, Offentlig upphandling)

Håkan Eriksson (Finansdepartementet, Kommunenheten)

Sara Hällströmer (Konkurrensverket)

Helena Linde(Sveriges kommuner och landsting)