Kommittén och sekretariat

Kommittén och sekretariat

Ledamöter

Ordförande: Niklas Karlsson (S)

Erik Andersson (M)

Åsa Eriksson(S)

Mikael Eskilandersson (SD)

Marcus Friberg (MP)

Peter Helander (C)

Anna Hövenmark (V)

Johan Nyhus  (S)

Helene Odenjung (L)

Bo Rudolfsson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Anette Åkesson (M)

 

Sekretariat

Huvudsekreterare: Sverker Lindblad

Sekreterare: Ulf Tynelius

Sekreterare: Lisa Hörnström

Sekreterare: Susanne Widding Gidlund