Referensgrupper

Referensgrupper

Fackdepartement och kommunala intressentgrupper

(Läggs in senare)

 

Forskare

Josefina Syssner, Linköpings universitet

Anders Lidström, Umeå universitet

Stig Montin, Göteborgs universitet

Anna Thomasson, Lunds universitet

Siv Sandberg, Åbo akademi

Tobias Johansson, Örebro universitet

 

Kommungrupper

Småkom, Peter Lindroth, Karlsborgs kommun, ordf.

Intresseföreningen Bergslaget, Inga-Britt Kronnäs, ordf.

Södertörnskommunerna, Mattias Jansson, Kommundirektör, Botkyrka kommun

Göteborgsregionens kommunalförbund, Helena Söderbäck, Förbundsdirektör

Samverkan Mariestad, Töreboda, Gullspång, Kristofer Svensson, kommunchef Mariestad

Regionförbundet Kalmar län, Helena Nilsson, Regiondirektör

Norrbottens kommuner, Kajsa Myrberg, Förbundsdirektör

Kommunförbundet Västernorrland, Aurora Lindberg, Direktör

Dalslandssamverkan, Susanne Korduner, Kommunchef Färgelanda

Falun-Borlänge Regionen, Eva-Lena Palander, VD