Kommunutredningens internat med kommitté och expertgrupp 2018-01-11 – 2018-01-12