U 2017:01 Komvuxutredningen

 • Kalendarium
 • Kontakta oss
 • U 2017:01 Komvuxutredningen

  U 2017:01 Komvuxutredningen

  Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillsätta utredningen En väl anpassad vuxenutbildning. Roger Mörtvik utsågs till särskild utredare.

  Utredaren kommer att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

  I uppdraget ingår bland annat att analysera och ta ställning till om det i vissa fall bör kunna göras undantag från skollagens (2010:800) bestämmelser om att de som fått minst utbildning ska prioriteras när det gäller antagningen till komvux på gymnasial nivå, analysera och ta ställning till om en förenklad betygsskala skulle förbättra genomströmningen inom delar av komvux och särvux, undersöka om bestämmelserna om högskoleförberedande examen inom komvux bör förenklas, analysera om särvux bör upphöra som egen skolform och bli en del av komvux och utreda om det ska vara ett villkor för överlämnande av uppgifter inom komvux och särvux på entreprenad till en enskild utbildningsanordnare, att anordnaren har betygsrätt för motsvarnade utbildning. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

  Utredningen har tagit namnet Komvuxutredningen