KU 2020:03 Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin

 • #14839 (ingen titel)
 • Dialog
 • Aktiviteter
 • Kontakta oss
 • KU 2020:03 Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin

  KU 2020:03 Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin

  Utredningen Återstart för kulturen lämnade sitt betänkande till regeringen och kulturminister Amanda Lind torsdagen den 30 september.

  I betänkandet Från kris till kraft. Återstart för kulturen föreslår utredningen att regeringen gör en tvåårig satsning på kultursektorns återstart efter covid-19-pandemin och därefter långsiktigt förstärker kultursektorns ekonomiska förutsättningar.

  Pressmeddelande Från kris till kraft. Återstart för kulturen SOU 2021-77

  Covid-19-pandemin har utmanat Sveriges kulturliv i grunden. Utredningen visar att kultursektorns redan sköra ekonomiska villkor har försvagats ytterligare av att möjligheterna att bedriva verksamhet kraftigt begränsades av restriktionerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Många yrkesverksamma har lämnat sektorn och nya konstnärer har haft svårt att etablera sig.

  Utredningen bedömer att effekterna av pandemin kommer leva kvar under flera år och beskriver även flera strukturella problem som synliggjorts under pandemin. Det handlar inte minst om kultursektorns ekonomiska utsatthet, men också om ojämlikt deltagande i kulturlivet och att kulturområdets behov och potential inte tillräckligt uppmärksammas inom andra politikområden.

  -  Trots svåra utmaningar har vi sett en stor kreativitet och initiativförmåga i kulturlivet under krisen. Vi hoppas att våra förslag kan bidra till att ta tillvara denna kraft så att återstarten inte bara blir en väg tillbaka utan även en väg framåt, säger Linda Zachrison.

  Ladda ned betänkandet i sin helhet i menyn till höger.