N L 2013:01 Konkurrenskraftsutredningen

 • Direktiv
 • Expertgrupp
 • Kalendarium
 • Underlag
 • N L 2013:01 Konkurrenskraftsutredningen

  Konkurrenskraftsutredningen

  Utredningen är avslutad den 5 mars 2015

  Konkurrenskraftsutredningens uppdrag är att utreda möjligheterna för
  en framtida livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion. Uppdraget består av följande delar:

  • belysa konkurrenskraften i svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion,
  • redovisa ett huvud¬scenario för en trolig utveckling av det svenska jordbruket och trädgårdsnäringens produktion fram till år 2030,
  • ta fram förslag till strategi och åtgärder utanför skatteområdet för en livskraftig svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion.

  En närmare beskrivning av utredningens uppdrag finns under rubriken Direktiv. Uppdraget ska redovisas i en delrapport senast den 1 juni 2014 och i ett slutligt betänkande senast den 1 mars 2015.

  Utredningen leds av en särskild utredare, Rolf Annerberg, tidigare generaldirektör för bl.a. Formas. En expertgrupp bestående av representanter för berörda organisationer och myndigheter är knuten till utredningen.

  Utredningen ska enligt direktiven bedriva sitt arbete utåtriktat. Vi tar därför gärna emot synpunkter på utredningens frågor och vi deltar gärna i konferenser och möten inom området. För kontakt med utredningen, se Kontakta oss.