Expertgrupp

Expertgrupp

Hans Andersson, professor Sveriges Lantbruksuniversitet

Eva Anflo, företagsutvecklare, LRF Trädgård

Jesper Broberg, verkst. direktör, Hushållningssällskapet

Jonas Brändström, PhD Vinnova

Gunnar Karltorp, departementssekreterare, Miljödepartementet

Jörgen Lithander, analytiker, Tillväxtanalys

Lars-Erik Lundkvist, expert, LRF

Fenia Carlander, handläggare, Naturvårdsverket

Helena Strigård, departementssekreterare, Finansdepartementet

Anneke Svantesson, departementssekreterare, Landsbygdsdepartementet

Harald Svensson, chefsekonom, Jordbruksverket

Jakob Söderberg, vice verkst. direktör, Växa Sverige AB

Marie Söderqvist, verkst. direktör, Livsmedelsföretagen (Li)

Annika Åhnberg, ledamot, KSLA