Kontakta oss

Kontakta oss

Särskild utredare

Gunnar Holmgren

Sekretariat

Folke K Larsson
Huvudsekreterare
tfn 08-405 12 72, 070-302 23 00
e-post: folke.k.larsson(a)regeringskansliet.se

Ulrika Askling
Utredningssekreterare
tfn 08-405 35 66, 072-541 03 44
e-post: ulrika.askling(a)regeringskansliet.se

Ida Lindblad Hammar
Utredningssekreterare
tfn 036-15 65 90, 072-238 84 80
e-post: ida.lindblad-hammar(a)regeringskansliet.se

Postadress

Dricksvattenutredningen
L 2013:02
Regeringskansliet
Kv Garnisonen
103 33 Stockholm