Ordförande och sekreterare

Ordförande och sekreterare

Särskild utredare

Gunnar Holmgren, landshövding Västernorrlands län

Kommittésekretariat

Huvudsekreterare Folke K Larsson
Utredningssekreterare Ida Lindblad Hammar
Utredningssekreterare Ulrika Askling