Ku 2016:03 Läsdelegationen

Logotyp läsdelegationen 400

Läsdelegationen ska, inom ramen för regeringens satsning Hela Sverige läser med barnen, samla alla aktörer – skola, kultur och föreningsliv, till exempel idrotten – runt insatser för läsning i och utanför skolan. Syftet är att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Regeringen beslutade att tillsätta denna kommitté i form av en delegation den 22 september 2016. Samma dag utsågs Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm, till delegationens ordförande.

Den 28 oktober 2016 utsågs följande personer som ledamöter i delegationen:

  • Teaterchefen Nisha Besara
  • Docenten Ulf Fredriksson
  • Författaren och journalisten Ann-Helén Laestadius
  • Förbundssekreteraren Monica Widman-Lundmark
  • Författaren Martin Widmark
  • Författaren och illustratören Johan Unenge

Delegationen ska bland annat och med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande samt skolans styrdokument kartlägga och följa utvecklingen på området och skapa mötesplatser för och samordna läsfrämjande insatser i och utanför skolan, bl.a. genom att anordna utåtriktade aktiviteter och arbeta läsfrämjande. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Utredningen har tagit namnet Läsdelegationen.

FB-FindUsonFacebook-online-144_sv_SE

Puff för Lästips1