Ge tid för läsning!

Ge tid för läsning!

Under våren 2018 arbetar Läsdelegationen med informationskampanjen Ge tid för läsning! för att sprida kunskap om att det är bra att börja läsa tidigt för barn, eftersom det gör att barnen snabbare utvecklar sitt språk och det kan även ge barnet en positiv relation till läsning.

En svensk version av affischen har skickats ut till samtliga barnavårdscentraler i hela Sverige, och till samtliga regionbibliotek. Affischen har sedan också översatts till de nationella minoritetsspråken och till språk som är vanliga bland nyanlända. Nedan finns affischen på femton olika språk för nedladdning.

Affischen Ge tid för läsning!