Kalendarium

Kalendarium

Januari

11 Läsdelegationen träffas.

23 Möte med Skolverket.

25 Möte med Filadelfiakyrkan.

 

Februari

1 Möte med ALMA-kansliet.

17 Deltar på konferens om litteracitet.

20 Möte med Skolverket.

22 Läsdelegationen träffas. Samtal om läsning i skola och bibliotek.

28 Möte med statssekreteraren på Kulturdepartementet.

 

Mars

6 Möte med Statens medieråd.

28 Möte med nationella skolbiblioteksgruppen.

28 Möte med svensk biblioteksförening.

 

April

5 Forskarseminiarum med Läsdelegationen: Samtal om läsförståelse.

6 Möte med Sveriges kommuner och landstings (SKL) beredning för kultur och fritid, och beredning för utbildningsfrågor.

19 Läsdelegationen arrangerar seminarium om Läsning i och utanför skolan, Rosenbad, Stockholm.

24 Regional träff i Skellefteå med Läsligan, samt studiebesök i skolbibliotek och skola.

26 Möte med svenska läromedel.

 

Maj

4 Studiebesök Hjulsta skolbibliotek.

9 Studiebesök i Hjo för att lära om kommunens arbete med tidiga insatser.

10 Läsdelegationen träffas. Samtal om skolbibliotek och lärdomar från seminariet 19 april.

15 Möte med Svenska barnboksinstitutet.

19 Läsdelegationens kansli deltar i konferensen Läsbruk, Sigtuna.

30 Studiebesök i Linköping för att ta del av kommunens arbete med fokusbibliotekarier i skolorna.

31 Möte med representanter för de nationella minoritetsspråken.

31 Möte med elevorganisationer.

 

Juni

1 Referensgruppsmöte för berörda myndigheter träffas.

8 Läsdelegationen träffas. Samtal om läsning, genus och klass.

 

Juli

3-4 Deltar i olika arrangemang i Almedalen, Visby.

 

Augusti

24 Möte med Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07).

28 Studiebesök på Berättarministeriet, Hagsätra.

29 möte med Synskadades riksförbund, Dyslexiförbundet.

31 Studiebesök på Medieteket i Stockholm.

 

September

12 Expertgruppsmöte.

14 Studiebesök på Tiotretton tillsammans med ALMA-kansliet, Stockholm.

15 Studiebesök på Alphaskolan i Nyköping (årskurs 7-9).

20 Läsdelegationen träffas. Samtal om flerspråkighet.

26 Möte med DIK.

29-29 Deltar i olika arrangemang på Bok och Bibliotek i Göteborg.

 

Oktober

4 Expertgruppsmöte.

9-10 Studiebesök i Växjö på bl.a. Bibliotekarieutbildningen.

11 Möte med Nationella biblioteksstrategin.

16-17 Bl.a.Rundaborgssamtal med Kultur i Väst och andra aktörer som arbetar med barn och läsning i Göteborgsområdet.

19 Referensgruppsmöte med lärare från f-gymnasiet, samt folk- och skolbibliotekarier.

23-27 Läsdelegationens kansli deltar i konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare, Stockholm.

30 Läsdelegationens kansli deltar i Skolforum.

 

November

1 Läsdelegationen träffas.

6 Referensgruppen för berörda myndigheter träffas.

7-8 Studiebesök i Halmstad.

13 Möte med fackförbund i skolan.

14 Deltar i Astrid Lindgren konferens, Stockholm.

15 Deltar i ABFs samling för läsfrämjare.

16 Möte med fackförbund för biblioteken.

23 Deltar i: Att överbrygga läsklyftor – en metoddag om läsfrämjande för vuxna, Stockholm.

 

December

1 Forskarseminarium.

7 Läsdelegationen träffas.