Kalendarium

Kalendarium

Under arbetet med Läsdelegationen genomförs ett antal aktiviteter och möten. Här hittar du det övergripande kalendariet.

2017

11 januari – Delegationsmöte

23 januari – Möte med Skolverket

25 januari – Möte med Filadelfiakyrkan

1 februari – Möte med ALMA-kansliet

20 februari – Möte med Skolverket

22 februari – Läsdelegationen träffas. Samtal om läsning i skola och bibliotek

6 mars – Möte med medierådet

28 mars – Möte med nationella skolbiblioteksgruppen

28 mars – Möte med svensk biblioteksförening

5 april – Delegationsmöte

6 april – Möte med SKL, Sveriges kommuner och landsting

19 april Seminarium om Läsning i och utanför skolan

24 april Regional träff i Skellefteå

10 maj – Delegationsmöte

15 maj – Möte med Svenska barnboksinstitutet

8 juni – Delegationsmöte

juli – Deltagande i Almedalen

30 augusti – delegationsmöte