Ordförande och sekretariat

Ordförande och sekretariat

Ordförande

Katti Hoflin är chef för stadsbiblioteken i Stockholm och författare. Hon har tidigare varit verksamhetschef på Dunkers kulturhus i Helsingborg och dessförinnan var hon ansvarig för barnkulturen på Kulturhuset i Stockholm. Hon har också arbetat med barnprogram i TV som Bolibompa och Bullen.

 

Huvudsekreterare

Annika Hellewell arbetar heltid i Läsdelegationen. Annika är i botten lärare i svenska och engelska. Annika, och har tidigare arbetat med skolfrågor inom Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar. Annika har sin ordinarie anställning på skolenheten på Utbildningsdepartementet.

E-post: annika.hellewell@regeringskansliet.se

Telefon: 070-207 68 42

 

Sekreterare

Jonas Andersson arbetar heltid som sekreterare i Läsdelegationen. Han är fil. doktor i litteraturvetenskap, forskare och skribent. Han har skrivit boken Med läsning som mål: Om metoder och forskning på det läsfrämjande området (Kulturrådet 2015).

E-post: jonas.andersson@regeringskansliet.se

Telefon: 070-382 34 52

 

Kommunikatör

Helene Larsson arbetar deltid i Läsdelegationen och deltid i utredningen om konstnärers villkor (Ku 2016:04). Hon har en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap med strategisk inriktning vid Umeå universitet. Helene har sin ordinarie anställning på Kommunikationssekretariatet på Näringsdepartementet.

E-post: helene.larsson@regeringskansliet.se

Telefon: 070-392 81 63

 

 

Katti_sou_1501

Annika_sou_150

 

Jonas_sou_150

 

Helene_sou_150