M 2010:04 Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen

IMG_63811

Miljömålsberedningens sekretariat

Detta händer i Miljömålsberedningen

2016

22 juni 2016, Pressmeddelande: Bred enighet i riksdagen bakom förslag till Sveriges framtida klimat- och luftvårdspolitik

22 juni 2016, SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

22 juni 2016 SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Del 2, bilaga med underlagsrapporter

22 juni 2016, Överlämnande av delbetänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige”

18 maj  Sammanträde i Miljömålsberedningen

4 maj Seminarium Framtidsspaning om knäckfrågor i klimatpolitiken mot 2045 (Miljömålsberedningens analysgrupper presenterar slutsatser)

13 april Sammanträde i Miljömålsberedningen

16 mars Sammanträde i Miljömålsberedningen

17 februari  Sammanträde i Miljömålsberedningen

27 januari, Sammanträde i Miljömålsberedningen

27 januari Seminarium Hur kan energisystemet bidra till ett ambitiöst klimatmål med sikte på 2050?

2015

16 december, Sammanträde i Miljömålsberedningen

18 november, Samhällsplanering för ren luft och klimatpåverkan nära noll

11 november, Sammanträde i Miljömålsberedningen

23 oktober, Näringslivshearing; Sveriges klimatansvar och näringslivets klimatnytta

21 oktober,  Sammanträde i Miljömålsberedningen

21 oktober, Seminarium Cirkulär ekonomi och resurseffektiva affärsmodeller

30 september, Seminarium om konsumtionens växthusgasutsläpp: Sveriges klimatpåverkan i några olika perspektiv

17 september, Klimatneutralt jordbruk 2050

16 september, Sammanträde i Miljömålsberedningen

16 september – Presentation av klimatinitiativet The Earth Statement

26-27 aug, Internat för MMB i Norrköping

17 juni, Seminarium, Arbetet med energi o klimatpolitik i Norge o Danmark

17 juni, Sammanträde i Miljömålsberedningen

4 juni,  Seminarium, En hållbar bioekonomi. Råvara från skogen till industriella processer och substitutionsmöjligheter i övrigt.

3 juni, Seminarium,Vad kan vi lära från Storbritanniens klimatlag och Tysklands energiomställning?

3 juni, Sammanträde i Miljömålsberedningen

27 maj, Seminarium, Processindustrin

22 april, Sammanträde i Miljömålsberedningen

25 mars, Sammanträde i Miljömålsberedningen

11 mars, Sammanträde i Miljömålsberedningen

28 januari, Sammanträde i Miljömålsberedningen

2014

10 december, Sammanträde i Miljömålsberedningen

24 november, Utredningen om Klimatfärdplan 2050 anordnar, i samverkan med KSLA, ett seminarium om skogens klimatnytta

10 november, Utredningen om Klimatfärdplan 2050 anordnar ett seminarium om klimatlagarna i Storbritannien och Finland

15 oktober, Sammanträde i Miljömålsberedningen

24 juni, Överlämnande av strategierna för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik och en långsiktigt hållbar markanvändning.

4 juni, Sammanträde i Miljömålsberedningen

9 april, Sammanträde i Miljömålsberedningen

5 mars, Sammanträde i Miljömålsberedningen

5 februari, Sammanträde i Miljömålsberedningen

2013

29 november, Expertgrupperna i strategin för en långsiktigt hållbar markanvändning lämnar sina expertgruppsrapporter

13 november, Sammanträde i Miljömålsberedningen

13 november, Seminarium tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund

27 september, Expertgruppen i strategin för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik lämnar sin expertgruppsrapport

25 september, Kunskapsseminarium för att inhämta kunskap och perspektiv på en långsiktigt hållbar markanvändning – Inbjudan för nedladdning finns till höger.

18 september, Sammanträde i Miljömålsberedningen

17 juni, Överlämnande av delbetänkande SOU 2013:43 – Långsiktigt hållbar markanvändning del 1

29 maj, Kunskapsseminarium för att inhämta kunskap och perspektiv på en sammanhållen och hållbar vattenpolitik – ”Inbjudan för nedladdning finns till höger.

22 maj, Sammanträde i Miljömålsberedningen

3 maj, Uppstartsmöte med expertgrupper i strategin för en långsiktigt hållbar markanvändning del 2

24 april, Sammanträde i Miljömålsberedningen

20 feb, Sammanträde i Miljömålsberedningen

15 feb, Uppstartsmöte med expertgruppen i strategin för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

23 jan, Sammanträde i Miljömålsberedningen

2012

12 dec, Internationellt seminarium – Sustainable Land Use in a Changing World Inbjudan 12 december 2012

28 nov, Sammanträde i Miljömålsberedningen

3 okt, Seminarium tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting

27 sep, Miljömålsberedningen får i tilläggsuppdrag att föreslå en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik med ett helhetsperspektiv på havs- och sötvattenpolitik (dir 2012:95)

26 sep, Sammanträde i Miljömålsberedningen

14 juni, Överlämnande av delbetänkande SOU 2012:38 – Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö.

30 maj, Kunskapsseminarium i syfte att inhämta kunskap som stöd i beredningens arbete att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning

9 maj, Sammanträde i Miljömålsberedningen

24 april, Uppstartsmöte med expertgrupper i strategin för en långsiktigt hållbar markanvändning

18 april, Sammanträde i Miljömålsberedningen

30 mars, Överlämnande av delbetänkande SOU 2012:15 – Plan för framtagande av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning

29 februari, Sammanträde i Miljömålsberedningen

24 februari, Kunskapsseminarium om lokala och regionala perspektiv på långsiktigt hållbar markanvändning i Jönköpings län.