Beredningen och sekretariat

Beredningen och sekretariat

Ledamöter

Ordförande: Anders Wijkman
Rickard Nordin (C)
Lars Tysklind (FP)
Irene Oskarsson (KD)
Johan Hultberg (M)
Stina Bergström (MP)
Matilda Ernkrans (S)
Jens Holm (V)

Sakkunniga

Maria Sunér Fleming (Svenskt Näringsliv)
Sven-Erik Hammar (Lantbrukarnas Riksförbund)
Johanna Sandahl (Naturskyddsföreningen)
Johanna Farelius (Naturvårdsverket)
Lovisa Hagberg (Världsnaturfonden WWF)
Lisbeth Schultze (Länsstyrelsen i Västra Götalands län)
Ann-Sofie Eriksson (Sveriges Kommuner och Landsting)
Maria Gardfjell (Uppsala kommun)
Klas Lundberg (SSAB)
Nina Ekelund (Hagainitiativet)
Johan Hall (LO)

Experter

Mats-Olof Hansson (Finansdepartementet)
Åsa Sterte (Finansdepartementet)
Eva Stengård (Kulturdepartementet)
Sven-Olov Ericson (Miljö- och energidepartementet)
Ingrid Hasselsten (Miljö- och energidepartementet)
Petter Hojem (Miljö- och energidepartementet)
Håkan Alfredsson (Näringsdepartementet)
Stefan Andersson (Näringsdepartementet)
Monica Lagerquist-Nilsson (Näringsdepartementet)
Eva Alfredsson (Tillväxtanalys)
Mikael Karlsson (European Environmental Bureau)
Bo Normark (Power Circle)
Erik Eriksson (Energimyndigheten)
Johan Rockström ((Stockholm Resilience Center, Sthlms Univ)

Sekretariat

Kanslichef: Stefan Nyström
Sekreterare: Petronella Troselius
Sekreterare: Lars Westermark
Sekreterare: Eva Jernbäcker
Sekreterare: Helén Leijon
Sekreterare: Ulf Troeng
Sekreterare: Johanna Jansson
Sekreterare: Karl-Anders Stigzelius
Bitr. sekreterare: Evis Bergenlöv
Bitr sekreterare Moa Forstorp