Konsultrapporter

Konsultrapporter

Material publicerat på denna sida är konsultrapporter där konsulten själv helt svarar för innehållet.
Finns för nerladdning till höger.

- Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP) – Underlag för övervägande av etappmål

- Underlag för åtgärder för att uppnå hållbar fiskförvaltning i sötvatten

- Skogens värden – Peter Sylwan

- Future Swedish Forest Policy Process – Sten Nilsson

- Water Governance in Europe – Stockholm Environment Institute

- Internationell utblick avseende former skydds- och bevarandeåtgärder av land- och sötvattenområden.

- Implementering av EU-direktiv på vattenområdet.