Kommittén och sekretariatet

Kommittén och sekretariatet

Ledamöter

Ordförande:

Anders Eka, justitieråd, Högsta domstolen

 

Övriga ledamöter:

Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (M)

Yvonne Andersson, fil. dr (KD)

Jesper Bengtsson, chefredaktör (S)

Mats Einarsson, kommunalråd (V)

Niclas Malmberg, riksdagsledamot (MP)

Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot (M)

Åsa Malmström, egenföretagare (L)

Andreas Norlén, riksdagsledamot (M)

Kristoffer Löfblad, politisk sekreterare (SD)

Helene Petersson, riksdagsledamot (S)

Linda Snecker, riksdagsledamot (V)

Björn von Sydow, riksdagsledamot (S)

Emilia Töyrä, riksdagsledamot (S)

Erik Wassén, advokat (L)

Anders Åkesson, riksdagsledamot (C)

 

Experter:

Katarina Berglund Siegbahn, kansliråd, Justitiedepartementet

Martin Brinnen, jurist, Datainspektionen

Kerstin Bröms Lumpus, chefsjurist, Sveriges Radio

Thomas Bull, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen

Daniel Kjellgren, byråchef, Justitiekanslern

Stina Malmberg, ämnesråd, Statsrådsberedningen

Mattias Thalén, ämnesråd, Kulturdepartementet

Daniel Westman, doktorand, Stockholms universitet

Olle Wilöf, förbundsjurist, Journalistförbundet

Jeanette Gustafsdotter, VD, Tidningsutgivarna

Kerstin Morast, enhetschef, Myndigheten för press radio och tv

 

 

Språk- och strukturgrupp

Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident, Svea hovrätt

Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman

Stina Malmberg, ämnesråd, Statsrådsberedningen

 

Sekretariat

Daniel Gustavsson, huvudsekreterare

Rosemarie Jansson Håvik, utredningssekreterare

Helen Ziobro, utredningssekreterare