Experter och referensgrupper

Experter och referensgrupper

Utredningen har hjälp av en expertgrupp som består av representanter från:

Kulturdepartementet

Finansdepartementet

Utbildningsdepartementet

Socialdepartementet

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Sametinget

Diskrimineringsombudsmannen

Institutet för språk och folkminnen

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Socialstyrelsen

Skolverket

Svenska kyrkan

Sveriges kommuner och landsting

 

Två referensgrupper är också knutna till utredningen.

Den första består av representanter för följande nationella minoritetsorganisationer:

Sverigefinska ungdomsförbundet

RUNG, Föreningen resande, ung, ny och gammal

Romska ungdomsförbudet

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset

Met Nuoret

Judiska Centralrådet

Sáminuorra

Sveriges Jiddischförbund

Sverigefinska riksförbundet

 

Den andra utgörs av politiker från samtliga riksdagspartier.