Kalendarium

Kalendarium

2016

2 december: Möte med STR-T, Luleå

6 december: Möte med Sverigefinska riksförbundet, Stockholm

7 december: Möte med den parlamentariska referensgruppen, Stockholm

8 december: Möte med referensgruppen för de nationella minoriteterna, Stockholm

13 december: Möte med regeringens romska referensgrupp, Stockholm

 

2017

25 januari: Möte med nätverket LORIS, Malmö

31 januari: Möte med referensgruppen för de nationella minoriteterna, Stockholm

1 februari: Möte med den parlamentariska referensgruppen, Jokkmokk

2 februari: Möte med samordnarna inom samiskt förvaltningsområde, Jokkmokk

5 mars: Utredningen deltar vid Sverigefinska ungdomsförbundets årsmöte, Norrköping

25 mars: Utredningen deltar vid Sverigefinländarnas delegations årskonferens

4 april: Möte med referensgruppen för de nationella minoriteterna, Stockholm

5 april: Möte med den parlamentariska referensgruppen, Stockholm

15 juni: Betänkandet överlämnas till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke