Kontakta sekretariatet

Kontakta sekretariatet

Vi tar tacksamt emot inspel och synpunkter. Kontakta gärna utredningen direkt på ku.minoritetsutredningen@regeringskansliet.se

 

Särskild utredare

Lennart Rohdin
070-291 33 39, lennart.rohdin@regeringskansliet.se

 

Utredningssekreterare

Sami Mlayeh
070-216 60 18, sami.mlayeh@regeringskansliet.se

 

Utredningssekreterare

Johanna Lantz
072-716 29 48, johanna.lantz@regeringskansliet.se

 

Besöksadress:

Karlavägen 100A, plan 8, Stockholm

Postadress:

Regeringskansliets utredningsavdelning
Ku 2016:02
Ullevigatan 15
411 39 Göteborg