Kalendarium

Kalendarium

2019

13/10 möte med Föreningen Förintelsens Överlevande

Vetenskaplig konferens

För att ta till vara bl.a. internationella erfarenheter ska utredaren arrangera en vetenskapligt inriktad konferens med inbjudna forskare från Sverige och sakkunniga från andra länder som tidigare har byggt upp museer om Förintelsen. Konferensen kommer att äga rum 12–13 februari 2020. Program för konferensen är under utarbetning.