Vi som arbetar i utredningen

Vi som arbetar i utredningen

Särskild utredare

Birgitta Svensson är professor i etnologi vid Stockholms universitet och har tidigare bland annat varit ständig sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien. Under många år ledde hon också forskningen på Nordiska museet. Hon har bland annat forskat om människor i rörelse i ett långt historiskt perspektiv samt migrations- identifikations och minnesprocesser.

Utredningssekreterare (tillträder 2019-09-30)

Niclas Järvklo är huvudsakligt ansvarig för arbetet med utredningens betänkande och externa kontakter. Han är departementssekreterare i Regeringskansliet och har erfarenhet från flera statliga utredningar. Han har varit strategisk rådgivare och suttit i ledningsgruppen för den nystartade Jämställdhetsmyndigheten. Han har en bakgrund som doktorand i idéhistoria vid Stockholms Universitet.

Utredningssekreterare

Karin Kvist Geverts ansvarar främst för den vetenskapliga konferensen. Hon är modernhistoriker och disputerade 2008 på en avhandling om svensk flyktingpolitik under andra världskriget och Förintelsen. Hon har även arbetat som forskningssamordnare på Forum för levande historia och varit svensk delegat i Academic Working Group i IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance).

Utredningssekreterare

Klara Liliedahl är samhällsanalytiker och utbildad samhällsgeograf och kulturgeograf. Utöver detta även utbildad konstvetare inom konst i offentliga miljöer. Klara kommer närmast från Arkivutredningen (Ku2017:02) som utredningssekreterare