Sakkunniga och experter

Sakkunniga och experter

Sakkunniga

Maria Antonsson (Finansdepartementet)

Karin Frank (Arbetsmarknadsdepartementet)

Milot Dragusha (Justitiedepartementet)

Anna Malmström (Justitiedepartementet)

Sami Soliman (Finansdepartementet)

Lars Davidsson (Finansdepartementet)

Emil Plisch (Arbetsmarknadsdepartementet)

Olle Rosén (Finansdepartementet)

Christopher Carlsson (Socialdepartementet)

Fredrik Lund (Arbetsmarknadsdepartementet)

 

Experter

Lars-Göran Brandt (Länsstyrelsen i Västerbottens län)

Per Ibertsson (Arbetsförmedlingen)

Karin Perols, (Sveriges Kommuner och Landsting)

Jan-Olov Wallin (Migrationsverket)