Experter

Experter

Kim Reenaas
Verksjurist, Elsäkerhetsverket

Paula Starbäck
Undervisningsråd, Skolverket

Jan Siezing
Verkställande direktör, Elektriska
installatörsorganisationen (EIO)

Tina Nordling
Regionombudsman, Elektrikerförbundet

Matz Tapper
Civilingenjör, Svensk Energi

Johan Smeds
Civilingenjör, Villaägarna

Björn Nyberg
Verkställande direktör, representant för Teknikföretagen

Johnny Jansson
Projektledare Standard Solutions Group (SSG)

Anna Carlsson
Departementssekreterare, Regeringskansliet (N/E)

Johan Lundberg
Rättssakkunnig, Regeringskansliet (N/RS)