Ordförande och sekreterare

Ordförande och sekreterare

Elbehörighetsutredningens ordförande heter Bo Diczfalusy. Bo är departementsråd på Näringsdepartementet. Han är nyss hemkommen från en treårig vistelse i Paris, där han har arbetat på det internationella energiorganet International Energy Agency (IEA). Innan dess var han chef för enheten för energifrågor på Näringsdepartementet. Han har en lång erfarenhet av energi- och näringspolitiska frågor i departement, myndigheter och näringslivets organisationer. Han har deltagit som expert och sakkunnig i ett stort antal statliga utredningar.

Utredningen har två sekreterare, Annika Holmberg (fd Atterwall) och Cecilia Ljung. Annika är agronom och har tidigare varit sekreterare i flera utredningar, bl.a. Bioenergiutredningen och Nätanslutningsutredningen. Cecilia är hovrättsassessor och har tidigare varit sekreterare i flera utredningar, bl.a. 2009 års Behörighetsutredning och Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten.

Bo och Annika har sin arbetsplats på Garnisonen, Karlavägen 104 i Stockholm och Cecilia på Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö.