S 2015:03 Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Välkommen till vår webbplats!

Test_merja_2
Utredaren Susanne Rolfner Suvanto och sekretariatet.
Foto: Jane Rogoleva

Susanne Rolfner Suvanto utsågs den 25 juni 2015 till regeringens särskilda utredare för att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Den 31 mars 2017 lämnande hon över sitt betänkande ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer” (SOU 2017:21) till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Utredningens uppdrag har varit att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.

Här kan du läsa utredningen i sin helhet.