Poddserie, hör utredaren Susanne Rolfner Suvanto berätta.

Poddserie om den Nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg om äldre personer.

IMG_5922 (2)
I avsnitt 8 och 9 samtalar Susanne med Ing-Marie Wieselgren, tidigare huvudsekreterare för utredningen Ambition och ansvar, om arbetet med en utredning. Foto: Merja Metell Suomalainen

Hör utredaren Susanne Rolfner Suvanto berätta.

Avsnitt 1:
En nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre, vad är det?

 

 

Avsnitt 2:
Ny rapport: Vem är den äldre? Äldrebilder i ett åldrande Sverige.

 

Avsnitt 3:
Vad betyder långsiktighet för en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre?

 

Avsnitt 4:
Hur kan man utvärdera och mäta när man har en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre?

 

Program 5
Statliga stimulansåtgärder för att främja kvaliteten i äldreomsorgen. Hur fungerar det?

 

 

Program 6
Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv.

 

 

Program 7
Nyttan, och nöjet, med en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.

 

Program 8, del 1 av 2
Utredaren Susanne Rolfner Suvanto samtalar med Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykiatrifrågor på SKL och tidigare huvudsekreterare för utredningen Ambition och ansvar, om arbetet med en utredning och framtiden.

 

 

Program 9, del 2 av 2
Utredaren Susanne Rolfner Suvanto samtalar med Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykiatrifrågor på SKL och tidigare huvudsekreterare för utredningen Ambition och ansvar, om arbetet med en utredning och framtiden.