Sakkunniga, experter och deltagare i referensgrupper

Sakkunniga

Monica Malmqvist, Socialdepartementet

Madeleine Lahdo, Finansdepartementet

Stina Friberg, Arbetsmarknadsdepartementet

Erik Adell Hellström, Kulturdepartementet

Sophie Ahlstrand, Näringsdepartementet

Christina Hassel, Utbildningsdepartementet

Experter

Anders Bergh, Socialstyrelsen

Göran Bertilsson, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Raymond Dahlberg, Myndigheten för delaktighet

Karin Eriksson, Vinnova

Jean-Luc af Geijerstam, eHälsomyndigheten

Mikael Nordberg, Folkhälsomyndigheten

Ulrika Hägred, Boverket

Greger Bengtsson, Sveriges Kommuner och Landsting

Helena Henningson, Sveriges Kommuner och Landsting

Sabina Joyau, Vårdföretagarna

Thomas Schneider, Famna

Anna Werkelin Ahlin, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Jonas Karlsson, Vision

Johan Larsson, Vårdförbundet

Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR

Christina Tallberg, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)

Christina Rogestam, SPF Seniorerna

Jöran Rubensson, Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF)

Gunvor Petersson, Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF)

Jöran och Gunvor representerar även Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG)

Tuomo Heiskala, Finska Pensionärers Riksförbund i Sverige

Ingela Månsson, Anhörigas Riksförbund

 

Referensgrupper

Referensgruppen Fackliga organisationer och yrkesföreningar

Carita Nygren, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Lena Zidén, Fysioterapeuterna

Susanne Westerbring, Svenska Logopedförbundet

Josephine Garpsäter, Dietisternas Riksförbund

Anne Ekdahl, Svensk Geriatrisk förening

Gunnar Carlgren, Svensk förening för allmän medicin

Mårten Davidsson, Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor

Pia Joelsson, Föreningen Sveriges Socialchefer

Eva Ståhl, Riksföreningen sjuksköterskan inom äldrevård

Jim-Alex M. Hirschi, Föreningen Social Omsorg

Marianne Stathin, Föreningen för Sveriges Undersköterskor & Specialistundersköterskor(SUSF)

 

Referensgruppen Funktionshinderorganisationer m.m.

Pelle Kölhed, Handikappförbunden (HSO)

Henrik Sundqvist, Lika Unika – Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Pär Rahmström, ordförande, Demensförbundet

Karin Westerlund, Alzheimer Sverige

Ann-Kristin Sandberg, Nationell Samverkan för psykisk hälsa (NSPH)

Referensgruppen Nationella minoriteter, urfolk och etniska organisationer

Bengt Niska, Svenska Tornedalingars Riksförbund

Kaisa Lamu, Sverigefinska Riksförbundet

Lydia Liu, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS)

Josefina Skerk, Sametinget

Referensgruppen Utbildning

Maria Granberg, Myndigheten för yrkeshögskolor

Aija Sadurskis, Universitetskanslerämbetet

Zenita Cider, Föreningen Vård- och omsorgscollege

Eva Ekstedt Salzmann, Skolverket

 

Referensgruppen Vetenskapliga experter

Gösta Bucht, professor emeritus

Sandra Torres, professor

Lars Andersson, professor emeritus

Anna Forsman, fil. dr.

Wilhelmina Hoffman, verkställande direktör, Svenskt Demenscentrum

Helle Wijk, docent

Stina Johansson, professor emerita

Erik Blennberger, professor

David Edvardsson, professor

Anna Dunér, docent

Clary Krekula, docent

Susanne Iwarsson, professor

Håkan Jönsson, professor

 

Referensgruppen Övriga

Mari Forslund, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Marianne Svensson, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

 

Parlamentarisk referensgrupp

Mikael Dahlqvist, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Margareta B Kjellin, riksdagsledamot, Moderaterna

Per Ramhorn, vice gruppledare/riksdagsledamot, Sverigedemokraterna

Agneta Luttropp, ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning, Västerås kommun, Miljöpartiet

Rasmus Persson, Centerpartiet

Tord Fredriksen, ledamot i omvårdnadsnämnden, Gävle kommun, Vänsterpartiet

Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Liberalerna

Emma Henriksson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna