Sök bland pågående och avslutade utredningar

26 maj, 2020

Utredningen Psykförsvarsutredningen överlämnar sitt betänkande

Utredningen Psykförsvarsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret, SOU 2020:29, till regeringen.

Mer information8 maj, 2020

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken överlämnar sitt betänkande

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken överlämnar sitt betänkande Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt samordning och uppföljning, SOU 2020:27, till regeringen.

Mer information29 april, 2020

Bilpoolsutredningen överlämnar sitt betänkande

 

Bilpoolsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon, SOU 2020:22, till regeringen.

Mer information29 april, 2020

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar sitt slutbetänkande

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar i dag sitt slutbetänkande En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26, till regeringen.

Mer information28 april, 2020

Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige överlämnar sitt betänkande

Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, överlämnar i dag sitt betänkande Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik, SOU 2020:25, till regeringen.

Mer information27 april, 2020

Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnar sitt betänkande

Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnar i dag sitt betänkande, En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28, till regeringen.

 

Mer information27 april, 2020

Utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess överlämnar sitt betänkande

Utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess överlämnar i dag sitt betänkande Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, SOU 2020:24, till regeringen.

Mer information22 april, 2020

OPS-utredningen överlämnar sitt slutbetänkande

 

OPS-utredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande: Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården, SOU 2020:15, till regeringen.

Mer information15 april, 2020

Utredningen om ett museum om Förintelsen överlämnar sitt betänkande

 

Utredningen om ett museum om Förintelsen överlämnar i dag sitt betänkande Sveriges museum om Förintelsen tillsammans med antologin Holocaust Remembrance and Representation. Documentation from a Research Conference, SOU 2020:21, till regeringen.

 

 

Mer information2 april, 2020

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap överlämnar sitt delbetänkande

 

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap överlämnar i dag sitt delbetänkande ”Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning”, SOU 2020:23, till regeringen.

 

Mer information