Sök bland pågående och avslutade utredningar

18 december, 2018

Ungdomsreduktionsutredningen överlämnar betänkande

Ungdomsreduktionsutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga till Justitiedepartementet.

Mer information11 december, 2018

Samhällets tolktjänster ska bli mer effektiva

Tisdag den 11 december överlämnade Tolkutredningen sitt betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vid en pressträff.

Mer information5 december, 2018

YA lär dig jobbet på jobbet

Yrkesintroduktionsanställningar tillkom år 2014 genom ett trepartsinitiativ mellan arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och staten. Syftet var främst att bidra till att sänka den då höga ungdomsarbetslösheten samt att bidra till en mer effektiv kompetensförsörjning i arbetslivet. Yrkesintroduktionsanställningar (YAanställningar) är en kompetensförsörjningsåtgärd och den främsta anledningen till att arbetsmarknadens parter har tecknat yrkesintroduktionsavtal (YA).

Mer information30 november, 2018

Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor överlämnar betänkandet

Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor överlämnar idag sitt betänkandet SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen till Justitiedepartemetet.

Mer information26 november, 2018

Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring överlämnar sitt betänkande

Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring, S 2017:04, överlämnar idag sitt betänkande Samspel för hälsa Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring, SOU 2018:80.

Mer information1 november, 2018

Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso och sjukvårdsutbildningar överlämnar betänkande

Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso och sjukvårdsutbildningar överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:77 Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter till Socialdepartementet.

Mer information31 oktober, 2018

Analys- och utvärderingsutredningen överlämnar sitt betänkande

Analys- och utvärderingsutredningen överlämnar sitt betänkande SOU 2018:79 Analyser och utvärderingar för effektiv styrning till Finansdepartementet.

Mer information31 oktober, 2018

Internationaliseringsutredningen lämnar sina förslag om hur Sverige kan bli mer attraktivt som studiedestination och kunskapsnation

Mer heltäckande stipendier för avgiftsskyldiga studenter, en utvecklad utlandsnärvaro för svensk högre utbildning och forskning och en ökad internationell marknadsföring. Det är några av förslagen i slutbetänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU2018:78) som Utredningen om en ökad internationalisering av universitet och högskolor (Internationaliseringsutredningen) i dag lämnar över till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Mer information12 oktober, 2018

Regeringen tar emot utredning om energieffektivisering

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har idag tagit emot utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, som föreslår lösningar för att undanröja hinder som hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivisera, bli småskaliga elproducenter eller att lagra egenproducerad förnybar el.

Mer information1 oktober, 2018

Ardalan Shekarabi tar emot Kostnadsutjämningsutredningens slutbetänkande

Idag överlämnar Kostnadsutjämningsutredningen sitt slutbetänkande SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting  till civilminister Ardalan Shekarabi.

Mer information