Sök bland pågående och avslutade utredningar

19 oktober, 2017

Kartläggning av insatser riktade till våldsutövare

I dagarna skickar Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld, S 2017:02, ut en enkät till socialtjänsterna i samtliga landets kommuner. Enkäten ska bland annat ge svar på hur landets socialtjänster fångar upp personer som har utsatt närstående för våld.

Mer information17 oktober, 2017

Kommunutredningen Fi 2017:02 överlämnar betänkande

Kommunutredningen Fi 2017:02 överlämnar sitt betänkande En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77.

Mer information16 oktober, 2017

Utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen, N 2015:08, överlämnar betänkande

Utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen, N 2015:08, överlämnar sitt betänkande Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen, SOU 2017:81.

Mer information16 oktober, 2017

Kommittén om en tydligare budgetprocess, Fi 2017:01, överlämnar betänkande

Kommittén om en tydligare budgetprocess, Fi 2017:01, överlämnar sitt betänkande En sammanhållen budgetprocess, SOU 2017:78.

Mer information16 oktober, 2017

Parlamentariska public service-kommittén, Ku 2016:06, överlämnar betänkande

Utredningen Parlamentariska public service-kommittén, Ku 2016:06, överlämnar sitt betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende, SOU 2017:79.

Mer information11 oktober, 2017

Utredningen om datalagring och EU-rätten, Ju 2017:04, överlämnar betänkande

Utredningen om datalagring och EU-rätten, Ju 2017:04, överlämna betänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet, SOU 2017:75.

Mer information11 oktober, 2017

Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Ku Ju 2014:18, presenterar forskarantologi

Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Ku Ju 2014:18, presenterar forskarantologin Våldsbejakande extremism – En forskarantologi, SOU 2017:67.

Mer information9 oktober, 2017

Nya apoteksmarknadsutredningen, S 2015:06, överlämnar delbetänkande

Nya apoteksmarknadsutredningen, S 2015:06, överlämnar delbetänkandet Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel, SOU 2017:76.

Mer information3 oktober, 2017

Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv, Ju 2016:06, överlämnar betänkande

Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv, Ju 2016:06, överlämnar sitt betänkande Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning, SOU 2017:74.

Mer information28 september, 2017

Utlandsspioneriutredningen, Ju 2016:14, överlämnar betänkande

Utlandsspioneriutredningen, Ju 2016:14, överlämnar sitt betänkande Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i, SOU 2017:70.

Mer information