Sök bland pågående och avslutade utredningar

16 augusti, 2018

Kamerabevakningsutredningen, Ju 2017:14, överlämnar betänkande

Kamerabevakningsutredningen, Ju 2017:14, överlämnar sitt betänkande Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande, SOU 2018:62.

Mer information15 augusti, 2018

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, Fi 2018:01, överlämnar delbetänkande

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, Fi 2018:01, överlämnar delbetänkandet Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, SOU 2018:66.

Mer information15 augusti, 2018

Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism, Ju 2017:11, överlämnar betänkande

Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism, Ju 2017:11, överlämnar betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism, SOU 2018:65.

Mer information14 augusti, 2018

Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel, Ju 2017:04, lämnar slutbetänkande

Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel, Ju 2017:04, lämnar sitt slutbetänkande Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel, SOU 2018:61.

Mer information10 augusti, 2018

2016 års sjölagsutredning överlämnar sitt betänkande

2016 års sjölagsutredning överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:60 Tillträde till Rotterdamreglerna.

Mer information9 augusti, 2018

2017 års fastighetsmäklarutredning överlämnar betänkandet

2017 års fastighetsmäklarutredning överlämnar idag sitt betänkandet SOU 2018:64 Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen.

Mer information9 augusti, 2018

Utredningen om behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt överlämnar sitt betänkande

Utredningen om behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:63 Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten  och Försvarets radioanstalt.

Mer information29 juni, 2018

Utredningen Gruvavfallsfinansieringsutredningen, M 2017:01, överlämnar betänkande

Utredningen Gruvavfallsfinansieringsutredningen, M 2017:01, överlämnar sitt betänkande Statens gruvliga risker, SOU 2018:59.

Mer information28 juni, 2018

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter, N 2016:03, överlämnar betänkande

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter, N 2016:03, överlämnar sitt betänkande Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning, SOU 2018:58.

Mer information28 juni, 2018

Läsdelegationen, Ku 2016:03, överlämnar betänkande

Läsdelegationen, Ku 2016:03, överlämnar sitt betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället, SOU 2018:57.

Mer information