Sök bland pågående och avslutade utredningar

3 oktober, 2022

Vattenskoterutredningen överlämnar sitt betänkande

Vattenskoterutredningen, M 2021:01, överlämnar i dag sitt betänkande Ändrade regler för vattenskotrar, SOU 2022:49

Mer information12 september, 2022

The Swedish National Council for Nuclear Waste publicerar sin engelska version av kunskapslägesrapporten

Mer information

The Swedish National Council for Nuclear Waste publicerar i dag sin engelska version av kunskapslägesrapporten, Nuclear Waste State of the Art Report 2022, – Society, technology and ethics, Translation of, SOU 2022:7.

SOU 2022:7 Nuclear Waste State-of-the- Art Report 2022 – Society, technology and ethics. | Kärnavfallsrådet (karnavfallsradet.se)2 september, 2022

Tullbefogenhetsutredningen överlämnar sitt betänkande

Tullbefogenhetsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid, SOU 2022:48, till regeringen

Mer information2 september, 2022

Utredningen om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet överlämnar sitt betänkande De regionala skyddsombudens
roll i arbetsmiljöarbetet Värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö, SOU 2022:47, till regeringen.26 augusti, 2022

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai överlämnar sitt betänkande

Mer information

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai överlämnar i dag sitt betänkande, Co-Creation for Innovation, SOU 2022:46, till regeringen.25 augusti, 2022

Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö överlämnar sitt betänkande

Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö överlämnar i dag sitt betänkande, Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus, SOU 2022:45, till regeringen.5 augusti, 2022

Kreativa Sverige överlämnar sitt betänkande

Kreativa Sverige överlämnar sitt betänkande, Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher, SOU 2022:44, till regeringen.

Mer information14 juli, 2022

2021 års grupptalanutredning överlämnar sitt betänkande

Mer information

2021 års grupptalanutredning överlämnar i dag sitt betänkande
Skydd för konsumenters kollektiva intressen
– genomförande av EU:s grupptalandirektiv, SOU 2022:42, till regeringen.1 juli, 2022

Bostadsrättsregisterutredningen överlämnar sitt betänkande

Mer information

Bostadsrättsregisterutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Ett register för alla bostadsrätter, SOU 2022:39, till regeringen.1 juli, 2022

Bostadsrättsregisterutredningen överlämnar sitt betänkande

Mer information

Bostadsrättsregisterutredningen överlämnar sitt betänkande, Ett register för alla bostadsrätter, SOU 2022:39, till regeringen.