Sök bland pågående och avslutade utredningar

17 juni, 2022

Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska överlämnar i dag sitt betänkande, Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska, SOU 2022:35, till regeringen.16 juni, 2022

Delegationen mot arbetslivskriminalitet överlämnar sitt betänkande

Delegationen mot arbetslivskriminalitet överlämnar i dag sitt delbetänkande, Arbetslivskriminalitet, – en  definition, – en inledande bedömning av omfattningen, – lärdomar från Norge, SOU 2022:36, till regeringen.16 juni, 2022

2021 års bidragsbrottsutredning överlämnar sitt betänkande

Utredningen 2021 års bidragsbrottsutredning, överlämnar sitt betänkande Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänka brott, SOU 2022:37, till regeringen.

Mer information14 juni, 2022

Miljöprövningsutredningen överlämnar sitt betänkande

Klimatpolitiska utredningen överlämnar i dag sitt betänkande betänkande, Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen, SOU 2022:33, till regeringen.

Mer information3 juni, 2022

Utredningen fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning överlämnar sitt betänkande

Utredningen fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning överlämnar sitt betänkande, I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning SOU 2022:34, till regeringen.

Mer information3 juni, 2022

VAB-utredningen överlämnar sitt betänkande

Mer information

VAB-utredningen överlämnar sitt betänkande, Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB, SOU 2022:31, till regeringen.1 juni, 2022

Utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor överlämnar sitt delbetänkande

Utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor överlämnar sitt delbetänkande Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor, SOU 2022:29, till regeringen.

Mer information1 juni, 2022

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset, överlämnar sitt delbetänkande

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset, Ku 2020:01, överlämnar sitt delbetänkande, Ko ihmisarvoa mitathiin – tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten eksklyteerinki ja assimileerinki; Då människovärdet mättes – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset, 2022:32, till regeringen.

Mer information1 juni, 2022

Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati överlämnar sitt betänkande

Mer information

Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati överlämnar i dag sitt betänkande till regeringen.

SOU 2022:28,

Vår demokrati – värd att värna varje dag

Volym 1

Volym 2, Antologin 100 år till31 maj, 2022

Utredningen om ny uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer överlämnar sitt betänkande

Utredningen om ny uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer överlämnar i dag sitt betänkande Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter, SOU 2022:25, till regeringen.

Mer information