Sök bland pågående och avslutade utredningar

13 december, 2019

Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder överlämnar betänkande

Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder överlämnar idag sitt betänkande SOU 2019:60 EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, Ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris till Regeringen.

Mer information12 december, 2019

Utredningen om idéburna aktörer i välfärden överlämnar betänkande

Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har idag överlämnat sitt betänkande, Idéburen välfärd (SOU 2019:56) till civilminister Lena Micko. Utredningen föreslår att det införs en definition av idéburna aktörer i offentlig finansierad välfärdsverksamhet, ger vägledning kring hur partnerskap mellan offentliga myndigheter och idéburna aktörer kan utformas samt föreslår förändringar i lagstiftningen för upphandlingar och valfrihetssystem för att underlätta för idéburna aktörer.

Mer information12 december, 2019

Samlade åtgärder mot felaktiga utbetalningar ger utrymme för viktiga reformer

Utredningens studier visar att cirka 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år (med ett osäkerhetsintervall på 11–27 miljarder), vilket motsvarar ungefär hälften av den årliga kostnaden för barnbidrag. Det är medel som istället kan användas till viktiga reformer. Idag överlämnas SOU 2019:59 Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen till finansministern, i det presenterar utredningen förslag till en rad åtgärder för minskat läckage från välfärdssystemen.

Mer information10 december, 2019

Pressinbjudan: Utredningen om idéburna aktörer i välfärden presenterar sina förslag

Torsdagen den 12 december överlämnar Utredningen om idéburna aktörer i välfärden sitt betänkande till civilminister Lena Micko. Efter överlämnande håller utredaren, Samuel Engblom, en pressträff där utredningens förslag presenteras.

Mer information9 december, 2019

Sverige och bankunionen

Idag 9 december tar finansmarknadsminister Per Bolund emot betänkande från utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen. Betänkandet överlämnas särskilda utredaren Anna-Karin Jatko.

Mer information9 december, 2019

Garantipensionsutredningen överlämnar delbetänkande

Den särskilde utredaren Göran Lundahl har till regeringen överlämnat delbetänkandet SOU 2019:53 Grundpension. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur garantipension till ålderspension och omställningspension bör konstrueras och regleras.

Mer information6 december, 2019

Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?

Sedan tidigare har utredningen lämnat en del av uppdraget i betänkandet SOU 2019:37 Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk. Utredningen har nu lämnat sitt slutbetänkande SOU 2019:50 Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? som innehåller den del som finns i tilläggsdirektivet. Utredningen har haft att ta ställning till om återkallande av ett antagningsbesked till högskoleutbildning på grund av att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter också ska leda till att godkänt betyg på en högskolekurs återkallas.

Mer information2 december, 2019

Näringslivets roll inom totalförsvaret

Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet överlämnar sitt betänkande SOU 2019:51 Näringslivets roll inom totalförsvaret till Regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för näringslivets roll inom totalförsvaret samt för försörjningstryggheten i försvarsmaterielförsörjningen.

Mer information29 november, 2019

Riksbankskommittén överlämnar förslag till ny riksbankslag

Fredag den 29 november tar finansmarknadsminister Per Bolund emot slutbetänkandet SOU 2019:46 En ny riksbankslag. Betänkandet överlämnas vid en pressträff av Riksbankskommitténs ordförande Mats Dillén.

Mer information26 november, 2019

En ny terroristbrottslag

I dag, tisdagen den 26 november, tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot betänkandet En ny terroristbrottslag. I betänkandet föreslås att den nuvarande lagstiftningen på området upphävs och ersätts av en ny uppdaterad terroristbrottslag.

Mer information