Sök bland pågående och avslutade utredningar

30 juni, 2020

Kärnavfallsrådet överlämnar sitt betänkande

Kärnavfallsrådet distribuerar i dag sitt betänkande Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019, SOU 2020:39,till regeringen.

Mer information29 juni, 2020

Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet överlämnar sitt betänkande

Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet överlämnar i dag sitt betänkande Ökad trygghet för visselblåsare, SOU 2020:38, till regeringen.

Mer information26 juni, 2020

Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken överlämnar sitt betänkande

Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken överlämnar i dag sitt betänkande, Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna, SOU 2020:41, till regeringen.

Mer information25 juni, 2020

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven överlämnar sitt betänkande

Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven överlämnar i dag sitt betänkande En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor, SOU 2020:42, till regeringen.

Mer information24 juni, 2020

Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning överlämnar sitt betänkande

Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning överlämnar i dag sitt betänkande Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter, SOU 2020:36, till regeringen.

 

Mer information24 juni, 2020

Tillitsdelegationen överlämnar sitt betänkande

Tillitsdelegationen överlämnar i dag sitt betänkande, En gemensam utbildning inom statsförvaltningen, SOU 2020:40, till regeringen.

Mer information15 juni, 2020

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster, överlämnar sitt betänkande

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster, överlämnar i dag sitt betänkande Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37, till regeringen.

Mer information11 juni, 2020

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg överlämnar sitt betänkande

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg överlämnar i dag sitt betänkande Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 2020:34, till regeringen.

Mer information8 juni, 2020

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola överlämnar sitt betänkande

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola överlämnar i dag sitt betänkande Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering, SOU 2020:33, till regeringen.

Mer information8 juni, 2020

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen överlämnar sitt betänkande

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen överlämnar i dag sitt betänkande Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, SOU 2020:35, till regeringen.

Mer information