Sök bland pågående och avslutade utredningar

21 februari, 2017

Utredning om kommunal vuxenutbildning

Måndagen den 20 februari presenterade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen. Utredare är Roger Mörtvik.

Mer information20 februari, 2017

Utredningen om processrätt och stora brottmål har lämnat ett delbetänkande

Inrikesminister Anders Ygeman har i dag mottagit delbetänkande från Utredningen om processrätt och stora brottmål. Utredningen, som leds av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, har haft i uppdrag att analysera hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning skulle kunna moderniseras och effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet.

Mer information17 februari, 2017

Ny utredning för ökad internationalisering inom högre utbildning och forskning

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå nya mål och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor. Utredaren ska även föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning. Agneta Bladh utses till särskild utredare.

Mer information8 februari, 2017

Utvärdering av 2006 års vårdnadsreform

I dag har justitie – och migrationsminister Morgan Johansson tagit emot betänkandet SOU 2017:6 Se barnet! från 2014 års vårdnadsutredning.

Mer information31 januari, 2017

Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet överlämnar sitt betänkande

Slutbetänkande av Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet. Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet föreslår i sitt betänkande ett antal åtgärder i syfte att ta fram ett tydligt, hållbart och lättillgängligt regelverk avseende försäkringstillhörighet, som skapar goda förutsättningar för gränsöverskridande personrörlighet samt en effektiv och rättssäker myndighetsadministration.

Mer information24 januari, 2017

Ardalan Shekarabi tog emot utredning om karantänsregler för statsråd och statssekreterare

Måndagen den 23 januari presenterade Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare sitt betänkande Karens för statsråd och statssekreterare. I samband med detta höll civilminister Ardalan Shekarabi och utredaren Sten Heckscher en pressträff i Rosenbad.

Mer information9 januari, 2017

Gustav Fridolin tog emot utredning om problematisk elevfrånvaro

Regeringens särskilda utredare Malin Gren Landell har överlämnat betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredaren har haft i uppdrag att kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras.

Mer information5 januari, 2017

Gustav Fridolin tar emot utredning om problematisk elevfrånvaro

Måndag 9 januari tar utbildningsminister Gustav Fridolin emot betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” från utredningen Att vända frånvaro till närvaro.4 januari, 2017

Sven-Erik Bucht tar emot Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande

Idag överlämnar den parlamentariska landsbygdskommittén sitt slutbetänkande SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Mer information