Sök bland pågående och avslutade utredningar

8 november, 2019

Framtidens kemikaliekontroll

Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen har lämnat sitt betänkande SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av kombinationseffekter och gruppvis bedömning av ämnen till regeringen.

Mer information4 november, 2019

Premiepensionsutredningen överlämnar betänkande

Idag tar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi emot betänkandet SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem . Betänkandet överlämnades vid en pressträff av den särskilde utredaren Mikael Westberg. Utredningen Ett bättre premiepensionssystem är en del av Pensionsgruppens överenskommelse från december 2017, vars syfte är att skapa ökad trygghet och högre framtida pensioner. Utredningens uppdrag har varit att presentera förslag på ett regelverk för ett nytt, kontrollerat och upphandlat fondtorg för premiepension.

Mer information10 oktober, 2019

Tillitsdelegationen överlämnar sitt betänkande

Civilminister Lena Micko har i dag tagit emot Tillitsdelegationens betänkande om styrning i statsförvaltningen. Betänkandet presenterar lärdomar från statliga myndigheters arbete med tillitsbaserad styrning och ledning och innehåller förslag om hur utvecklingen av tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor bör fortsätta.

Mer information1 oktober, 2019

Slutbetänkande för mer jämlik vård överlämnat

Den 1 oktober tog socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval. Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet av utredningen Styrning för en mer jämlik vård. Betänkandet överlämnades av den särskilde utredaren Göran Stiernstedt.

Mer information13 september, 2019

Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation överlämnar betänkande

Utredningens uppdrag har varit att kartlägga hur företagandet utvecklats och vilka drivkrafter som legat bakom utvecklingen. I kunskapsunderlaget har också ingått att analysera frågor med koppling till företagarnas villkor och förutsättningar i de allmänna trygghetssystemen med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen.

Mer information29 augusti, 2019

Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan

Idag presenteras den första bilagan till Långtidsutredningen 2019 – Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan. Bilagan har skrivits av forskarna Helena Holmlund, Anna Sjögren och Björn Öckert vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Mer information16 augusti, 2019

En moderniserad radio- och tv-lag

Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar. Utredningen redovisar i betänkandet sina förslag och bedömningar i dessa avseenden och i några närliggande frågor. Utredningens förslag avser i huvudsak ändringar i radio- och tv-lagen.

Mer information1 juli, 2019

Utredning föreslår lag om kontroll mot fusk vid högskoleprovet

Förra året skrevs högskoleprovet av cirka 100 000 personer. Under senare år har organiserat fusk skett vid högskoleprovet i form av att provdeltagare, mot betalning, fått del av provsvar med hjälp av elektronisk kommunikation. Regeringens särskilda utredare Anna Tansjö har i dag överlämnat delbetänkandet Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37) till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Mer information28 juni, 2019

Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg

Utredningen om processrätt och stora brottmål överlämnar sitt betänkande Stora brott – nya processrättsliga verktyg, SOU 2019:38, till regeringen.

Mer information26 juni, 2019

Skattelättnad för arbetsresor

Reseavdragskommittén har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera.

Mer information