Sök bland pågående och avslutade utredningar

5 augusti, 2022

Kreativa Sverige överlämnar sitt betänkande

Kreativa Sverige överlämnar sitt betänkande, Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher, SOU 2022:44, till regeringen.

Mer information14 juli, 2022

2021 års grupptalanutredning överlämnar sitt betänkande

Mer information

2021 års grupptalanutredning överlämnar i dag sitt betänkande
Skydd för konsumenters kollektiva intressen
– genomförande av EU:s grupptalandirektiv, SOU 2022:42, till regeringen.1 juli, 2022

Bostadsrättsregisterutredningen överlämnar sitt betänkande

Mer information

Bostadsrättsregisterutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Ett register för alla bostadsrätter, SOU 2022:39, till regeringen.30 juni, 2022

Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla överlämnar sitt betänkande

Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla överlämnar idag sitt betänkande Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, SOU 2022:38, till regeringen.

Mer information30 juni, 2022

Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor överlämnar sitt betänkande

Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor överlämnar i dag sitt betänkande, God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40, till regeringen.

 28 juni, 2022

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner överlämnar i dag sitt betänkande, Nästa steg. Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer, SOU 2022:41, till regeringen.17 juni, 2022

Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska överlämnar sitt betänkande

Mer information

Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska överlämnar i dag sitt betänkande, Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska, SOU 2022:35, till regeringen.16 juni, 2022

Delegationen mot arbetslivskriminalitet överlämnar sitt betänkande

Delegationen mot arbetslivskriminalitet överlämnar i dag sitt delbetänkande, Arbetslivskriminalitet, – en  definition, – en inledande bedömning av omfattningen, – lärdomar från Norge, SOU 2022:36, till regeringen.16 juni, 2022

2021 års bidragsbrottsutredning överlämnar sitt betänkande

Utredningen 2021 års bidragsbrottsutredning, överlämnar sitt betänkande Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänka brott, SOU 2022:37, till regeringen.

Mer information14 juni, 2022

Miljöprövningsutredningen överlämnar sitt betänkande

Klimatpolitiska utredningen överlämnar i dag sitt betänkande betänkande, Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen, SOU 2022:33, till regeringen.

Mer information