Sök bland pågående och avslutade utredningar

12 juni, 2019

Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk överlämnar promemoria

Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA), U 2018:06, överlämnar idag sin promemoria På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk till regeringen.

Mer information12 juni, 2019

Morgan Johansson tar emot utredning om skydd för barn som bevittnar våld

Idag den 12 juni överlämnar den särskilda utredaren Linn Pantzar betänkandet SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Mer information10 juni, 2019

Nätkoncessionsutredningens överlämnar betänkande

Anders Ygeman har den 10 juni 2019 tagit emot Nätkoncessionsutredningens betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät från utredaren, generaldirektör Elisabet Falemo. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att lämna förslag som moderniserar elnätsregelverket, utan att resurseffektivitet, nätstabilitet och miljöskydd påverkas negativt.

Mer information5 juni, 2019

Ny lag föreslås stärka säkerheten vid komplementär och alternativ vård

Det finns idag ett förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla tre allvarliga sjukdomar: cancer, epilepsi och diabetes. Regeringens särskilde utredare Kjell Asplund föreslår nu att det av säkerhetsskäl införs ett generellt förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla allvarlig sjukdom. Förslaget omfattar inte bara allvarliga kroppsliga utan även allvarliga psykiska sjukdomar.

Mer information5 juni, 2019

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård överlämnar betänaknde

Idag den 5 juni tar socialminister Lena Hallengren emot utredare Anna Nergårdhs tredje delbetänkande SOU 2019:29 God och nära vård Vård i samverkan.

Mer information4 juni, 2019

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet överlämnar slutbetänkande

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet överlämnar idag sitt slutbetänkande SOU 2019:34 Förbättrat skydd för totalförsvaret till regeringen.

Mer information4 juni, 2019

Utstationeringsutredningen presenteras

Idag den 4 juni överlämnar Utstationeringsutredningen sitt slutbetänkande SOU 2019:25 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet till  arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Mer information3 juni, 2019

2018 års donationsutredning överlämnar sitt betänkande

Det behöver framgå av lag när och under vilka förutsättningar organbevarande behandling ska få ges till en döende patient. Det föreslår regeringens utredare Sten Heckscher som lämnat sitt betänkande Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26) till socialminister Lena Hallengren.

Mer information3 juni, 2019

F-skatteutredningen överlämnar sitt betänkande

F-skatteutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2019:31 F-skatteutredningen – en översyn till regeringen. Utredningen har sett över F-skattesystemet och analyserat effekterna i vissa avseenden av bestämmelsernas utformning och tillämpning.

Mer information3 juni, 2019

Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07) överlämnar betänkandet

Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07) överlämnar idag sitt betänkandet SOU 2019:24 Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete till Socialdepartementet. Utredningen om antidopning och dataskydd redovisar i sitt betänkande Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete sitt förslag till en ny lag om dataskydd i idrottens antidopningsarbete. Lagens syfte ska vara dels att möjliggöra att personuppgifter kan behandlas inom idrottens antidopningsarbete på ett ändamålsenligt sätt, dels att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Mer information