Sök bland pågående och avslutade utredningar

11 januari, 2019

Tydligare ansvar och regler för läkemedel

I syfte att förbättra möjligheterna att bedriva en modern hälso- och sjukvård har nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel setts över. Den särskilde utredaren Toivo Heinsoo har nu överlämnat sitt slutbetänkande till socialminister Annika Strandhäll.

Mer information10 januari, 2019

Utredare presenterar LSS-utredningen

Den särskilda utredaren Gunilla Malmborg lämnar idag, torsdagen den 10 januari, över Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen.

Mer information20 december, 2018

Verkställbarhet av beslut om lov

Översiktsplaneutredningen har idag överlämnat sitt delbetänkande SOU 2018:86 Verkställbarhet av beslut om lov till Regeringen.

Mer information19 december, 2018

Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning

Utredningen om hållbara plastmaterial har lämnat över sitt betänkande  SOU 2018:84 Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning till regeringen. Utredningen hade i uppdrag att är att öka kunskapen om och på en vetenskaplig grund identifiera de miljöproblem som uppstår på grund av produktion och användning av plast, plastens tillsatser och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning, samt de miljöproblem som orsakas av ökande mängder plastavfall och mikroplast som hamnar i hav och sjöar.

Mer information18 december, 2018

Ungdomsreduktionsutredningen överlämnar betänkande

Ungdomsreduktionsutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:85 Slopad straffrabatt för unga myndiga till Justitiedepartementet.

Mer information11 december, 2018

Samhällets tolktjänster ska bli mer effektiva

Tisdag den 11 december överlämnade Tolkutredningen sitt betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vid en pressträff.

Mer information5 december, 2018

YA lär dig jobbet på jobbet

Yrkesintroduktionsanställningar tillkom år 2014 genom ett trepartsinitiativ mellan arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och staten. Syftet var främst att bidra till att sänka den då höga ungdomsarbetslösheten samt att bidra till en mer effektiv kompetensförsörjning i arbetslivet. Yrkesintroduktionsanställningar (YAanställningar) är en kompetensförsörjningsåtgärd och den främsta anledningen till att arbetsmarknadens parter har tecknat yrkesintroduktionsavtal (YA).

Mer information30 november, 2018

Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor överlämnar betänkandet

Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor överlämnar idag sitt betänkandet SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen till Justitiedepartemetet.

Mer information26 november, 2018

Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring överlämnar sitt betänkande

Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring, S 2017:04, överlämnar idag sitt betänkande Samspel för hälsa Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring, SOU 2018:80.

Mer information1 november, 2018

Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso och sjukvårdsutbildningar överlämnar betänkande

Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso och sjukvårdsutbildningar överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:77 Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter till Socialdepartementet.

Mer information