Sök bland pågående och avslutade utredningar

17 januari, 2020

Hållbar hantering av avloppsslam

Samhället behöver skärpa reglerna för spridning av avloppsslam. Uppströmsarbetet behöver förbättras, liksom kvaliteten på det slam som sprids. Det krävs också en tydligare satsning på kretslopp och cirkulär ekonomi för avloppets innehåll av växtnäringsämnen och kol. Morgondagens avloppsrening bör utvecklas mot ökad resurshantering och minskad miljö- och klimatpåverkan. Strategiskt viktiga resurser behöver återvinnas samtidigt som skadliga ämnen inte ska spridas, så att de skapar hälso- och miljöproblem. Det är slutsatserna i en ny statlig utredning som i dag överlämnades till Miljödepartementet.

Mer information15 januari, 2020

Utredningen om översyn av yrket personlig assistent överlämnar betänkande

Utredningen om översyn av yrket personlig assistent överlämnar idag sitt betänkande SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor till Regeringen.

Mer information15 januari, 2020

Utredningen om strängare regler om utländska månggiften överlämnar betänkande

Utredningen om strängare regler om utländska månggiften överlämnar idag sitt betänkande SOU 2020:2 Skärpta regler om utländska månggiften till Regeringen.

Mer information13 januari, 2020

Valideringsdelegationens slutbetänkande är överlämnat till Utbildningsdepartementet

Valideringsdelegationen har i dag, den 13 januari 2020, avslutat sitt uppdrag och överlämnat förslag om validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande till utbildningsminister Anna Ekström.

Mer information8 januari, 2020

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Idag överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ´sitt betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna Ekström. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

Mer information20 december, 2019

Hållbar terrängkörning

I dag har utredningen om hållbar terrängkörning överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår finansiering av fler allmänna skoterleder, att det skapas en fond för underhåll av skoterleder, att tillsynen över olaglig körning i terräng utökas och att funktionsnedsatta ska kunna få tillstånd att köra i terräng i syfte att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv.

Mer information19 december, 2019

Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat

Kommittén för modernare byggregler har i dag överlämnat sitt betänkande SOU 2019:68 Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat till regeringen.

Mer information19 december, 2019

Utredning tillsatt om utfasning av fossila drivmedel samt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar

Regeringen tillsätter en utredning som ska ge förslag på hur ett förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar ska genomföras samt när fossila drivmedel ska ha fasats ut. Sven Hunhammar har utsetts till särskild utredare.

Mer information18 december, 2019

Vattenförvaltningsutredningen har idag lämnat sitt betänkande

Vattenförvaltningsutredningen har lämnat sitt betänkande SOU 2019:66 En utvecklad vattenförvaltning till regeringen.

Mer information18 december, 2019

Biogasmarknadsutredningen överlämnar sitt betänkande

Idag överlämnade regeringens utredare, Åsa Westlund, biogasmarknadsutredningens slutbetänkande Mer biogas! För ett hållbart Sverige, SOU 2019:63 till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Mer information