Sök bland pågående och avslutade utredningar

19 mars, 2018

Utredningen om gräsrotsfinansiering, Fi 2016:10, överlämnar betänkande

Utredningen om gräsrotsfinansiering, Fi 2016:10, överlämnar sitt betänkande Gräsrotsfinansiering, SOU 2018:20.

 

Mer information14 mars, 2018

Flexjobbutredningen, A 2017:01, överlämnar betänkande

Flexjobbutredningen, A 2017:01, överlämnar sitt betänkande Flexibel rehabilitering, SOU 2018:21.

Mer information13 mars, 2018

Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund, Ku 2016:01, överlämnar betänkande

Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund, Ku 2016:01, överlämnar betänkandet Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18.

Mer information12 mars, 2018

Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, U 2016:06, överlämnar betänkande

Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, U 2016:06, överlämnar sitt betänkande Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling, SOU 2018:17.

Mer information7 mars, 2018

Utredningen om självkörande fordon på väg, N 2015:07, överlämnar slutbetänkande

Utredningen om självkörande fordon på väg, N 2015:07, överlämnar sitt slutbetänkande Vägen till självkörande fordon – introduktion, Del 1 och 2, SOU 2018:16.

Mer information6 mars, 2018

Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan, U 2017:03, överlämnar betänkande

Utredningen om praktiknära  skolforskning i samverkan, U 2017:03, överlämnar sitt betänkande Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, SOU 2018:19.

Mer information1 mars, 2018

Indelningskommittén, Fi 2015:09, överlämnar slutbetänkande

Indelningskommittén, Fi 2015:09, överlämnar sitt slutbetänkande Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå, SOU 2018:10.

Mer information28 februari, 2018

Utredningen om tryggare och effektivare studier, U2017:06, överlämnar betänkande

Utredningen om tryggare och effektivare studier, U2017:06, överlämnar sitt betänkande Ökad trygghet för studerande som blir sjuka, SOU 2018:9.

Mer information28 februari, 2018

Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, M 2017:04, överlämnar delbetänkande

Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, M 2017:04, överlämnar delbetänkandet Mindre aktörer i energilandskapet – genomgång av nuläget, SOU 2018:15.

Mer information28 februari, 2018

Utredningen Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital, Fi 2016:05, överlämnar betänkande

Utredningen Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital, Fi 2016:05, överlämnar sitt betänkande Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?, SOU 2018:13.

Mer information