Sök bland pågående och avslutade utredningar

23 maj, 2017

Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade överlämnar betänkande

Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade överlämnar idag sitt betäankande SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd till Justitiedepartemetet.

Mer information16 maj, 2017

Utredningen om regleringen av biobanker överlämnar betänkande

Utredningen om regleringen av biobanker överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:40 För dig och för alla till Socialdepartementet.

Mer information13 maj, 2017

Regeringen positiv till myndighet i Angered

Jämställdhetsmyndigheten kommer att placeras i Angereds centrum. Det blev klart under fredagen när utredningen som ansvarar för inrättandet av myndigheten skrev på hyresavtalet.

Mer information12 maj, 2017

Dataskyddsutredningen överlämnar sitt betänkande

Dataskyddsutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:39 Ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning till Justitiedepartemetet.

Mer information9 maj, 2017

Ardalan Shekarabi tar emot Välfärdsutredningens slutbetänkande

Idag överlämnar Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning till civilminister. Den särskilde utredaren Ilmar Reepalu presenterar utredningens förslag vid en pressträff klockan 12.00 i Rosenbad

Mer information5 maj, 2017

Utredare lämnar förslag på hur brottslighet mot välfärdssystemen ska stoppas

Fredagen den 5 maj överlämnade den särskilde utredaren Lars-Erik Lövdén sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson. I betänkandet föreslår utredaren en rad åtgärder som ska förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen.

Mer information2 maj, 2017

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet överlämna idag sitt betänkande SOU 2017:36 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster till Justitiedeparetmentet.

Mer information27 april, 2017

Utredningen om ekologisk kompensation överlämnar sitt betänkande

Utredningen om ekologisk kompensation överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:34 Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster till Miljö- och energidepartemetet.

Mer information26 april, 2017

Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden överlämnar betänkande

Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden, Ju 2015:11, överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:31 Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden till justitieministern.

Mer information25 april, 2017

Morgan Johansson tog emot förslag om stärkt ställning för hyresgäster

Hyresgästutredningen har överlämnat sitt betänkande Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Särskild utredare har varit riksdagsledamoten Agneta Börjesson (MP).

Mer information