Sök bland pågående och avslutade utredningar

19 februari, 2020

Kommunutredningen överlämnar sitt betänkande

 

Kommunutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget SOU 2020:8, till regeringen.

Mer information11 februari, 2020

Utredningen om sanktioner vid brott mot djur överlämnar sitt betänkande

Utredningen om sanktioner vid brott mot djur överlämnar i dag sitt betänkande Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem SOU 2020:7, till regeringen.

Mer information31 januari, 2020

Rut-utredningen överlämnar sitt betänkande

Rut-utredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget SOU 2020:5, till regeringen.

Mer information31 januari, 2020

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar sitt betänkande

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar i dag sitt betänkande, En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:6, till regeringen.

Mer information29 januari, 2020

Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnar sitt betänkande

Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Vägen till en klimatpositiv framtid  SOU 2020:4, till regeringen.

Mer information17 januari, 2020

Hållbar hantering av avloppsslam

Samhället behöver skärpa reglerna för spridning av avloppsslam. Uppströmsarbetet behöver förbättras, liksom kvaliteten på det slam som sprids. Det krävs också en tydligare satsning på kretslopp och cirkulär ekonomi för avloppets innehåll av växtnäringsämnen och kol. Morgondagens avloppsrening bör utvecklas mot ökad resurshantering och minskad miljö- och klimatpåverkan. Strategiskt viktiga resurser behöver återvinnas samtidigt som skadliga ämnen inte ska spridas, så att de skapar hälso- och miljöproblem. Det är slutsatserna i en ny statlig utredning som i dag överlämnades till Miljödepartementet.

Mer information15 januari, 2020

Utredningen om översyn av yrket personlig assistent överlämnar betänkande

Utredningen om översyn av yrket personlig assistent överlämnar idag sitt betänkande SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor till Regeringen.

Mer information15 januari, 2020

Utredningen om strängare regler om utländska månggiften överlämnar betänkande

Utredningen om strängare regler om utländska månggiften överlämnar idag sitt betänkande SOU 2020:2 Skärpta regler om utländska månggiften till Regeringen.

Mer information13 januari, 2020

Valideringsdelegationens slutbetänkande är överlämnat till Utbildningsdepartementet

Valideringsdelegationen har i dag, den 13 januari 2020, avslutat sitt uppdrag och överlämnat förslag om validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande till utbildningsminister Anna Ekström.

Mer information8 januari, 2020

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Idag överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ´sitt betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna Ekström. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

Mer information