Vänstermeny

2018 års donationsutredning överlämnar sitt betänkande

Det behöver framgå av lag när och under vilka förutsättningar organbevarande behandling ska få ges till en döende patient. Det föreslår regeringens utredare Sten Heckscher som lämnat sitt betänkande Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26) till socialminister Lena Hallengren.