Sök bland pågående och avslutade utredningar

16 september, 2020

Rut-utredningen överlämnar sitt betänkande

Rut-utredningen överlämnar i dag sitt betänkande Rutavdrag för äldre, SOU 2020:52, till regeringen.

Mer information15 september, 2020

Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) överlämnar sitt betänkande

Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Migrationskommittén) överlämnar i dag sitt betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik, SOU 2020:54, till regeringen.

Mer information15 september, 2020

Öppna data-utredningen överlämnar sitt betänkande

Öppna data-utredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Innovation genom information, SOU 2020:55, till regeringen.

Mer information2 september, 2020

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande överlämnar sitt delbetänkande

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande överlämnar i dag sitt delbetänkande, Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare, SOU 2020:50, till regeringen.

Mer information2 september, 2020

Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) överlämnar sitt delbetänkande

Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) överlämnar i dag sitt delbetänkande Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning, SOU 2020:53, till regeringen.

Mer information1 september, 2020

Utredningen om nya konsumentköpregler överlämnar sitt betänkande

Utredningen om nya konsumentköpregler överlämnar i dag betänkande, En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal, SOU 2020:51, till regeringen.

Mer information31 augusti, 2020

2019 års marknadskontrollutredning överlämnar sitt betänkande

2019 års marknadskontrollutredning överlämnar sitt betänkande, Enhetlig och effektiv marknadskontroll, SOU 2020:49, till regeringen.

Mer information26 augusti, 2020

Utredningen Framtidens socialtjänst överlämnar sitt betänkande

Utredningen Framtidens socialtjänst överlämnar idag sitt betänkande, Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 till regeringen.

Mer information19 augusti, 2020

Utredningen Kommittén om grundlagsskadestånd överlämnar sitt betänkande

Utredningen Kommittén om grundlagsskadestånd överlämnar i dag sitt betänkande, Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda, SOU 2020:44, till regeringen.

Mer information18 augusti, 2020

2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté överlämnar sitt betänkande

2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté överlämnar i dag sitt betänkande, Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten, SOU 2020:45, till regeringen.

Mer information