Sök bland pågående och avslutade utredningar

28 september, 2018

Blåljusutredningen överlämnar sitt slutbetänkande

I dag har justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tagit emot ett betänkande som föreslår att polisen ska få utökade möjligheter att kroppsvisitera förhörspersoner i samband med förhör som hålls i Polismyndighetens och Säkerhetspolisens lokaler.

Mer information24 september, 2018

Utredningen om tryggare och effektivare studier överlämnar idag sitt betänkande

Utredningen om tryggare och effektivare studier överlämnar idag sitt betänkande SOU 2018:73 Studiemedel för effektiva studier. Utredningens uppdrag var att föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I detta slutbetänkande redovisas i enlighet med direktiven de delar som avser uppdraget att främja effektivare studier.

Mer information5 september, 2018

Utredningen 2017 års arvsfondsutredning överlämnar sitt betänkande

Utredningen 2017 års arvsfondsutredning överlämnar idag sitt betänkande  SOU 2018:70 En arvsfond i takt med tiden  En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden till Socialdepartementet.

Mer information3 september, 2018

Anna Ekström tar emot komvuxutredningen

Måndagen den 3 september tog Anna Ekström emot slutbetänkandet från utredningen En väl anpassad vuxenutbildning vid en pressträff i Rosenbad.

Mer information28 augusti, 2018

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, Ju 2017:06, överlämnar slutbetänkande

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, Ju 2017:06, överlämnar slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet, SOU 2018:69.

Mer information23 augusti, 2018

Byggrättsutredningen, N2017:06, överlämnar betänkande

Byggrättsutredningen, N2017:06, överlämnar betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande, SOU 2018:67.

Mer information22 augusti, 2018

Expertgruppen för digitala investeringar, Fi 2017:04, överlämnar slutrapport

Expertgruppen för digitala investeringar, Fi 2017:04, överlämnar sitt betänkande Expertgruppen för digitala investeringar. Slutrapport, SOU 2018:72.

Mer information22 augusti, 2018

Utredningen om faderskap och föräldraskap, Ju 2017:07, överlämnar betänkande

Utredningen om faderskap och föräldraskap, Ju 2017:07, överlämnar sitt betänkande Nya regler om faderskap och föräldraskap, SOU 2018:68.

Mer information16 augusti, 2018

Kamerabevakningsutredningen, Ju 2017:14, överlämnar betänkande

Kamerabevakningsutredningen, Ju 2017:14, överlämnar sitt betänkande Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande, SOU 2018:62.

Mer information15 augusti, 2018

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, Fi 2018:01, överlämnar delbetänkande

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, Fi 2018:01, överlämnar delbetänkandet Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, SOU 2018:66.

Mer information