Sök bland pågående och avslutade utredningar

31 maj, 2022

Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnar sitt betänkande

Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnar i dag sitt betänkande, Korttidsarbete under pandemin – en utvärdering av stödets betydelse, SOU 2022:30, till regeringen.

Mer information30 maj, 2022

Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier överlämnar sitt delbetänkande

Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier överlämnar sitt delbetänkande, Extraordinära smitskyddsåtgärder – en bedömning, SOU 2022:26, till regeringen.

Mer information24 maj, 2022

Treklöverutredningen överlämnar sitt delbetänkande

Treklöverutredningen överlämnar i dag sitt delbetänkande Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek, SOU 2022:27, till regeringen.

Mer information20 maj, 2022

Delegationen för ökad tillgänglighet överlämnar sitt slutbetänkande

Delegationen för ökad tillgänglighet, S 2020:12,

överlämnar sitt slutbetänkande Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram, SOU 2022:22, till regeringen

Mer information19 maj, 2022

Materielförsörjningsutredningen överlämnar sitt betänkande

Materielförsörjningsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande, Materielförsörjningsstrategi. För vår säkerhet, SOU 2022:24, till regeringen.18 maj, 2022

Klimaträttsutredningen överlämnar sitt betänkande

Klimaträttsutredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande, Rätt för klimatet, SOU 2022:21, till regeringen

Mer information13 maj, 2022

Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet överlämnar sitt betänkande

Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet överlämnar sitt betänkande, En oavvislig ersättningsrätt?, SOU 2022:23, till regeringen.

Mer information29 april, 2022

Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel överlämnar sitt delbetänkande

Mer information

Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20) överlämnar i dag sitt delbetänkande Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel, SOU 2022:19, till regeringen.21 april, 2022

Utredningen om privatkopieringsersättning överlämnar sitt betänkande

Utredningen om privatkoperingsersättning överlämnar i dag sitt betänkande, Privatkopieringsersättningen i framtiden, SOU 2022:20, till regeringen.

Mer information13 april, 2022

Utredningen om behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online överlämnar sitt slutbetänkande

Utredningen om behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online, överlämnar sitt slutbetänkande,  EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – kompletteringar och ändringar i svensk rätt, SOU 2022:18, till regeringen.

Mer information