Sök bland pågående och avslutade utredningar

5 juni, 2020

Garantipensionsutredningen överlämnar sitt slutbetänkande

Garantipensionsutredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande Grundpension, Några anslutande frågor, SOU 2020:32, till regeringen.

Mer information1 juni, 2020

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt överlämnar sitt betänkande

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt överlämnar i dag sitt betänkande, En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30, till regeringen.

Mer information1 juni, 2020

Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen överlämnar sitt betänkande

Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen överlämnar i dag sitt betänkande, En ny mervärdesskattelag, SOU 2020:31, till regeringen.

Mer information26 maj, 2020

Utredningen Psykförsvarsutredningen överlämnar sitt betänkande

Utredningen Psykförsvarsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret, SOU 2020:29, till regeringen.

Mer information8 maj, 2020

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken överlämnar sitt betänkande

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken överlämnar sitt betänkande Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt samordning och uppföljning, SOU 2020:27, till regeringen.

Mer information29 april, 2020

Bilpoolsutredningen överlämnar sitt betänkande

 

Bilpoolsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon, SOU 2020:22, till regeringen.

Mer information29 april, 2020

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar sitt slutbetänkande

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar i dag sitt slutbetänkande En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26, till regeringen.

Mer information28 april, 2020

Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige överlämnar sitt betänkande

Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, överlämnar i dag sitt betänkande Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik, SOU 2020:25, till regeringen.

Mer information27 april, 2020

Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnar sitt betänkande

Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnar i dag sitt betänkande, En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28, till regeringen.

 

Mer information27 april, 2020

Utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess överlämnar sitt betänkande

Utredningen Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess överlämnar i dag sitt betänkande Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, SOU 2020:24, till regeringen.

Mer information