Sök bland pågående och avslutade utredningar

11 juni, 2020

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg överlämnar sitt betänkande

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg överlämnar i dag sitt betänkande Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 2020:34, till regeringen.

Mer information8 juni, 2020

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola överlämnar sitt betänkande

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola överlämnar i dag sitt betänkande Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering, SOU 2020:33, till regeringen.

Mer information8 juni, 2020

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen överlämnar sitt betänkande

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen överlämnar i dag sitt betänkande Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, SOU 2020:35, till regeringen.

Mer information5 juni, 2020

Garantipensionsutredningen överlämnar sitt slutbetänkande

Garantipensionsutredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande Grundpension, Några anslutande frågor, SOU 2020:32, till regeringen.

Mer information1 juni, 2020

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt överlämnar sitt betänkande

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt överlämnar i dag sitt betänkande, En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30, till regeringen.

Mer information1 juni, 2020

Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen överlämnar sitt betänkande

Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen överlämnar i dag sitt betänkande, En ny mervärdesskattelag, SOU 2020:31, till regeringen.

Mer information26 maj, 2020

Utredningen Psykförsvarsutredningen överlämnar sitt betänkande

Utredningen Psykförsvarsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret, SOU 2020:29, till regeringen.

Mer information8 maj, 2020

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken överlämnar sitt betänkande

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken överlämnar sitt betänkande Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt samordning och uppföljning, SOU 2020:27, till regeringen.

Mer information29 april, 2020

Bilpoolsutredningen överlämnar sitt betänkande

 

Bilpoolsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon, SOU 2020:22, till regeringen.

Mer information29 april, 2020

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar sitt slutbetänkande

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum överlämnar i dag sitt slutbetänkande En sjukförsäkring anpassad efter individen, SOU 2020:26, till regeringen.

Mer information