Sök bland pågående och avslutade utredningar

17 juni, 2019

Ökad statlig närvaro i Härnösand

Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand har i dag överlämnat sitt betänkande SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i Härnösand till regeringen Utredningen har sett över möjligheten att samla och flytta uppgifter från myndigheter i Stockholms län till gemensamma kontorslösningar i Härnösand.

Särskilda utredaren Ingegerd Palmér har tfn: 070/529 16 08

Sekreterare Svante Eriksson, har tfn: 073/025 51 81

Mer information17 juni, 2019

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Måndagen den 17 juni överlämnar Demokrativillkorsutredningen sitt betänkande SOU 2019:35 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Utredningen har haft i uppdrag att se över demokrativillkoren för den statliga bidragsgivningen till det civila samhällets organisationer.

Mer information14 juni, 2019

Parlamentarisk kommitté ska utreda migrationspolitiken

Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda den framtida svenska migrationspolitiken. Det presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i dag vid en pressträff.

Kommittén ska ta ställning till utformningen av politiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Migrationspolitiken ska i en föränderlig omvärld minska behovet av tillfälliga lösningar och säkerställa en permanent ordning med ett brett stöd i den svenska riksdagen. Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv.

Mer information12 juni, 2019

Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk överlämnar promemoria

Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA), U 2018:06, överlämnar idag sin promemoria På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk till regeringen.

Mer information12 juni, 2019

Morgan Johansson tar emot utredning om skydd för barn som bevittnar våld

Idag den 12 juni överlämnar den särskilda utredaren Linn Pantzar betänkandet SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Mer information10 juni, 2019

Nätkoncessionsutredningens överlämnar betänkande

Anders Ygeman har den 10 juni 2019 tagit emot Nätkoncessionsutredningens betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät från utredaren, generaldirektör Elisabet Falemo. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att lämna förslag som moderniserar elnätsregelverket, utan att resurseffektivitet, nätstabilitet och miljöskydd påverkas negativt.

Mer information5 juni, 2019

Ny lag föreslås stärka säkerheten vid komplementär och alternativ vård

Det finns idag ett förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla tre allvarliga sjukdomar: cancer, epilepsi och diabetes. Regeringens särskilde utredare Kjell Asplund föreslår nu att det av säkerhetsskäl införs ett generellt förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla allvarlig sjukdom. Förslaget omfattar inte bara allvarliga kroppsliga utan även allvarliga psykiska sjukdomar.

Mer information5 juni, 2019

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård överlämnar betänaknde

Idag den 5 juni tar socialminister Lena Hallengren emot utredare Anna Nergårdhs tredje delbetänkande SOU 2019:29 God och nära vård Vård i samverkan.

Mer information4 juni, 2019

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet överlämnar slutbetänkande

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet överlämnar idag sitt slutbetänkande SOU 2019:34 Förbättrat skydd för totalförsvaret till regeringen.

Mer information4 juni, 2019

Utstationeringsutredningen presenteras

Idag den 4 juni överlämnar Utstationeringsutredningen sitt slutbetänkande SOU 2019:25 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet till  arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Mer information