Vänstermeny

F-skatteutredningen överlämnar sitt betänkande

F-skatteutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2019:31 F-skatteutredningen – en översyn till regeringen. Utredningen har sett över F-skattesystemet och analyserat effekterna i vissa avseenden av bestämmelsernas utformning och tillämpning.