Vänstermeny

Framtidens kemikaliekontroll

Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen har lämnat sitt betänkande SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av kombinationseffekter och gruppvis bedömning av ämnen till regeringen.