Vänstermeny

FunkA-utredningen (A 2011:03) lämnar sitt betänkande

FunkA-utredningen (A 2011:03) lämnar sitt betänkande Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor, SOU 2012:92 idag den 15 januari.