Vänstermeny

Justitiekansler Anna Skarhed utreder förstärkt skydd för den personliga integriteten

Justitiekanslern Anna Skarhed har utsetts till särskild utredare i utredning om hur skyddet för den personliga integriteten kan förstärkas genom att i högre grad samla tillsynen över personuppgiftsbehandling hos en myndighet.