Vänstermeny

Kärnavfallsrådet överlämnar sitt betänkande

Kärnavfallsrådet distribuerar i dag sitt betänkande Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019, SOU 2020:39,till regeringen.